Uppdaterad 08 februari 2024
Skriv ut

Gymnasium

Att gå på gymnasiet ger dig en bra grund för yrkesval, fortsatta studier och personlig utveckling. Här kan du läsa mer om Upplands-Brogymnasiet, gymnasievalet, studie- och inackorderingsbidrag.

Ingen innehållsförteckning finns

När du går i årskurs 9 är det dags att välja gymnasieprogram. Innan du gör ditt val har du möjlighet att under höstterminen diskutera och bolla dina framtidsplaner med skolans SYV, studie- och yrkesvägledare.

Innan du ansöker

Ditt gymnasieval handlar om att dels välja ett program du vill läsa, dels hitta de gymnasieskolor som erbjuder det programmet. Du måste också ta reda på vilken behörighet som krävs för att komma in.

På din skola finns en studie- och yrkesvägledare som kan ge tips och svara på många frågor, men diskutera även gymnasievalet med dina kompisar, föräldrar, lärare och mentorer. Du kanske har någon släkting eller bekant som nyligen gått på gymnasiet och kan ge dig tips?

Så här går ansökningsprocessen till

På vårterminen börjar själva gymnasievalet med ansökningarna. Det är alltid två ansökningsprocesser. Den första är en preliminär ansökan för att du ska få prova på och för att gymnasieantagningen ska veta ungefär hur många elever som kommer att söka. Det preliminära valet ger också gymnasieskolorna en bild av hur många det är som kommer söka till varje skola och program.

I den andra ansökningsperioden måste du bestämma den slutgiltiga rangordningen på dina val och se till att alla önskade alternativ är med. Vill du inte ändra något från det preliminära valet kan du behålla samma ansökan. När det slutliga valet är gjort är det bara att invänta antagningsbeskeden som kommer under sommaren.

I Upplands-Bro kommun finns en gymnasieskola, Upplands-Brogymnasiet (UBG). UBG ligger i Kungsängen, ca 25 minuter med pendeltåg från Stockholm city. Här hittar du åtta nationella program, både högskoleförberedande och yrkesprogram, och samtliga introduktionsprogram. Dessutom finns många olika inriktningar, till exempel golfprofil, dansprofil eller basketprofil.

Hitta rätt gymnasieskola

Några tips till dig när du ska välja mellan olika gymnasieskolor och program:

  • Läs på om varje skola på deras hemsida och i deras sociala medier.
  • På hösten anordnas en gymnasiemässa – gå dit och ställ frågor om skolan.
  • Många gymnasium ordnar under hösten och början av vårterminen öppet hus och informationskvällar. Bra tillfällen för dig att få en känsla för atmosfären på skolan, se hur skolans lokaler ser ut och prata med några av lärarna. Kolla i V-klass, på gymnasieantagningens hemsida eller ta kontakt med din skolas studie- och yrkesvägledare för mer information.

Ansök till gymnasiet 

Du ansöker till både kommunala och fristående gymnasieskolor i Stockholms län och i Håbo kommun via den centrala gymnasieantagningen.

På gymnasieantagningens webbplats hittar du allt om behörighet till olika gymnasieprogram och hur du gör för att ansöka. Där hittar du också de viktigaste datumen gällande ditt gymnasieval, bland annat:

  • sista ansökningsdag för provvalet
  • sista ansökningsdag för ditt slutliga val
  • datum för slutligt antagningsbesked.

Om du går på gymnasiet har du rätt till studiebidrag. Studiebidraget betalas automatiskt ut från Centrala studiestödsnämnden, CSN, tio månader om året till alla som går i gymnasiet. Inackorderingsbidrag (också kallat inackorderingstillägg) kan du som måste bo på en annan ort under din gymnasietid ansöka om via kommunen.

Ansök om inackorderingsbidrag

Du kan få inackorderingsbidrag om du kommit in på en gymnasieskola mer än två timmars resväg hemifrån och du därför väljer att bosätta dig på orten där skolan finns. För att få bidraget måste du kunna styrka din inackordering med kopia på ditt hyreskontrakt eller intyg från en hyresvärd.

Om du studerar vid en fristående gymnasieskola, folkhögskola, riksinternat eller liknande kan du söka statligt inackorderingsbidrag hos Centrala studiestödsnämnden, CSN.

Bra att veta om inackorderingsbidrag

Inackorderingsbidrag utbetalas nio månader om året (september till maj) fram till och med vårterminen det år du fyller 20 år.

Du måste ansöka om inackorderingsbidrag inför varje nytt läsår.

Om du får inackorderingsbidrag kan du inte få resebidrag, i form av till exempel SL kort.

Om du söker ett gymnasieprogram på annan ort och samma program finns i eller nära Upplands-Bro kan du inte få inackorderingsbidrag. Du kan inte heller få något bidrag om någon av dina vårdnadshavare bor på din studieort.

Studiebidrag

Du som läser heltid på gymnasiet får studiebidrag tills du fyller 20 år. Studiebidraget utbetalas tio månader om året. Från och med månaden efter det att du har fyllt 18 år betalas bidraget ut till dig, innan dess betalas det till din vårdnadshavare. Det är Centrala studiestödsnämnden, CSN, som betalar ut studiebidraget.

För dig som går i gymnasiesärskolan gäller andra regler för studiebidrag, stöd till resor och stöd för inackordering. Kontakta en studie- och yrkesvägledare på din skola eller gymnasieantagningen i Stockholms län för att få information om vilka regler som gäller för dig.

Funderar du på att studera utomlands? Läs vad som gäller för studiebidrag vid utlandsstudier.

Återbetalning om du avbryter studierna

Du har rätt att få studiebidrag så länge du deltar i undervisningen. Har du upprepad, ogiltig frånvaro som inte beror på sjukdom eller liknande, kan du förlora ditt studiebidrag. Detsamma gäller om du får inackorderingstillägg.

Alla gymnasieskolorna rapporterar månadsvis till CSN vilka elever som avbrutit sina studier, ändrat studieomfattning eller varit frånvarande. Om det visar sig att du inte längre har rätt till bidragen kommer utbetalningarna att upphöra.

Om du inte längre uppfyller kraven för inackorderingsbidraget, till exempel om du flyttar hem igen, eller om du avbryter dina gymnasiestudier i förtid måste du meddela din skola. Annars kan du tvingas återbetala studiebidrag och eventuellt inackorderingsbidrag.

Är du nöjd med informationen på sidan?