Uppdaterad 19 juli 2023
Skriv ut

Kristallens förskola

Kristallens förskola är belägen i området Tibble/Lillsjön med skogen och Lillsjön runt knuten, samtidigt som det är nära till Kungsängens centrum. På Kristallen tar vi emot 120 barn på de tre avdelningarna Månstenen, Bärnstenen och Drakstenen.

Kristallens förskola

Så här jobbar vi

På Kristallens förskola arbetar vi med demokrati och inflytande som en viktig del i vårt uppdrag kring lek lärande och omsorg. Undervisningen utgår ifrån barnens intresse och vi arbetar i projektform med våra transdiciplinära läroplansmål.

Kristallens pedagogiska inriktning är inspirerad av Reggio Emilias filosofi som ger barnen stora möjligheter till utforskande av både sig själva och sin omvärld för att utveckla förmågor som samspel, inflytande och empati.

På Kristallen arbetar vi i projektteam med mellan 10–15 barn och två pedagoger i varje team. I den yngre åldersgruppen med 1–3 åringar har vi fler pedagoger per barn än i grupperna med 3–5-åringar.

Trygghet och hållbar framtid

Förskolans pedagogiska utvecklingsledare har till uppgift att fördjupa projektarbeten och utveckla barnens lärmiljö. Det dagliga arbetet bygger på tre ben; läroplan för förskola, vår verksamhetsidé och våra värdeord i syfte att ge barnen rika tillfällen till omsorg och lärande så att de känner sig trygga, välkomna och inkluderade hos oss.

Kristallens förskola deltar i det kommungemensamma projektet Barns relation till sin närmiljö - hoppfulla berättelser i ett hållbart lärande, vilket innebär att vi i undervisningen har som grundtanke att erbjuda barnen rika tillfällen till att lära om hållbarhet och omtanke om våra medmänniskor, djur och natur.

Ansök till oss

Vill du ansöka om förskoleplats på Kristallens förskola? Gör ditt val i vår e-tjänst.

Kontakta oss

Vill du komma i kontakt med Kristallens förskola? Kontakta oss via vår lärplattform Vklass eller hör av dig direkt till förskolan.

Avdelning Månstenen

Avdelning Bärnstenen

Avdelning Drakstenen

Hitta till oss

Lillsjö badväg, 196 33 Kungsängen

Är du nöjd med informationen på sidan?