Uppdaterad 28 oktober 2022
Skriv ut

Modersmåls­undervisning i grundskolan

Om ditt barn har ett annat modersmål än svenska och talar det språket hemma, så finns goda möjligheter att få modersmålsundervisning. Här kan du läsa mer om hur du ansöker och vad som gäller när ditt barn börjar grundskolan. Kom ihåg att ansöka om modersmålsundervisning senast den 30 september.

Vem har rätt till modersmålsundervisning?

För att ditt barn ska ha rätt till modersmålsundervisning ska en av er vårdnadshavare ha ett annat modersmål än svenska. Språket ska vara det som talas i hemmet och ditt barn ska ha grundläggande kunskaper i språket.

Dock finns det ett undantag. Om ditt barn anser sig tillöra någon av de nationella minoriteterna har barnet rätt till undervisning i det nationella minoritetsspråket. De nationella minoritetsspråken är:

  • finska
  • jiddisch
  • meänkieli
  • romani chib
  • samiska

Förutsättningen för att vi ska kunna erbjuda ditt barn modersmålsundervisning är att det finns en lämplig lärare och minst fem elever som önskar undervisning i ett språk. Undantaget är de nationella minoritetsspråken finska, samiska, meänkieli, romani chib eller jiddisch där antalet elever inte behöver vara så många som fem.

Undervisningen sker till största delen utanför ordinarie skolschema och kan bara omfatta ett språk per elev. Viss modersmålsundervisning sker via distansundervisning.

Ansök om modersmålsundervisning

Ditt barn kan få modersmålsundervisning från och med årskurs 1 till och med gymnasiet. Sista dagen för att ansöka om modersmålsundervisning är den 30 september. Går ditt barn på en fristående skola ansöker du direkt hos den skolan. Ditt barns språkkunskaper kommer att testas under en provperiod på fyra veckor innan ni får definitivt antagningsbesked.

Avsluta modersmålsundervisning 

Modersmålsundervisningen avslutas automatiskt när ditt barn går ut grundskolan. Vill du avsluta undervisningen tidigare kan du göra det i e-tjänsten.

Studiehandledning på modersmålet

Om ditt barn inte har tillräckliga kunskaper i det svenska språket kan hen få studievägledning på sitt modersmål för att klara av skolan. Studiehandledning kan ibland ske på det språk som anses vara elevens starkaste skolspråk. Det innebär att ditt barn i vissa fall kan få modersmålsundervisning i ett språk, men studiehandledning i ett annat.

Kontakta oss

Har du frågor och funderingar kring modersmålsundervisning? Kontakt då enheten för modersmål via kontaktcenter.

Är du nöjd med informationen på sidan?