Anslagstavla

Det här är Upplands-Bro kommuns officiella anslagstavla. Här hittar du aktuella anslag, tillkännagivanden och justerade protokoll från kommunfullmäktige, kommunstyrelsen samt våra nämnder och utskott.

Det finns ingen innehållsförteckning

Anslag, tillkännagivanden och protokoll


 • Omedelbar justering av protokoll från kommunstyrelsens sammanträde den 29 november 2023


  Sätts upp: 2023-11-29
  Tas ned: 2023-12-20

  Läs mer

 • Protokoll från trygghets- och säkerhetsutskottets sammanträde den 24 november 2023


  Sätts upp: 2023-11-28
  Tas ned: 2023-12-19

  Läs mer

 • Protokoll från miljö- och energiutskottets sammanträde
  den 24 november 2023


  Sätts upp: 2023-11-28
  Tar ner: 2023-12-19

  Läs mer

 • Protokoll från valnämndens sammanträde den 2 november 2023


  Sätts upp: 2023-11-27
  Tar ner: 2023-12-18

  Läs mer

 • Protokoll från äldre- och omsorgsnämndens sammanträde den 13 november 2023


  Sätts upp: 2023-11-23
  Tas ned: 2023-12-14

  Läs mer

 • Protokoll från socialnämndens sammanträde den 16 november 2023


  Sätt upp: 2023-11-23
  Tas ned: 2023-12-14

  Läs mer

 • Protokoll från styrelsen för Upplands-Bro kommunföretag AB den 20 november 2023


  Sätts upp: 2023-11-23
  Tas ner: 2023-12-14

  Läs mer

 • Protokoll från gymnasie- och arbetslivsnämndens sammanträde den 16 november 2023


  Sätts upp: 2023-11-22
  Tas ned: 2023-12-13

  Läs mer

 • Protokoll från kommunalförbundet Norrvattens sammanträde den 7 november 2023


  Sätts upp: 2023-11-22
  Tas ned: 2023-12-13

  Läs mer

 • Omedelbar justering av protokoll från ubildningsnämndens arbetsutskott den 21 november 2023


  Sätts upp: 2023-11-21
  Tas ned: 2023-11-12

  Läs mer

 • Protokoll från bygg- och miljönämndens sammanträde den 16 november 2023


  Sätts upp: 2021-11-21
  Tas ned: 2023-11-12

  Läs mer

 • Protokoll från utbildningsnämndens sammanträde den 14 november 2023


  Sätts upp: 2023-11-20
  Tas ned: 2023-12-11

  Läs mer

 • Protokoll från kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 14 november 2023


  Sätts upp: 2023-11-20
  Tas ned: 2023-12-11

  Läs mer

 • Protokoll från tekniska nämndens sammanträde den 13 november 2023


  Sätts upp: 2023-11-20
  Tas ned: 2023-12-11

  Läs mer

 • Omedelbar justering av § 81 från socialnämndens sammanträde den 16 november 2023


  Sätts upp: 2023-11-16
  Tas ned: 2023-12-07

  Läs mer

 • Omedelbar justering av § 112 från bygg- och miljönämndens sammanträde den 16 november 2023


  Sätts upp: 2023-11-16
  Tas ned: 2023-12-07

  Läs mer

 • Protokoll från Överförmyndarna i Järfälla och Upplands-Bro kommuner den 8 november 2023


  Sätts upp: 2023-11-16
  Tas ned: 2023-12-07

  Läs mer

 • Protokoll från socialnämndens arbetsutskotts sammanträde den 16 november 2023


  Sätts upp: 2023-11-16
  Tas ned: 2023-12-07

  Läs mer

 • Omedelbar justering av §§ 63, 65 från kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 14 september 2023


  Sätts upp: 2023-11-14
  Tas ned: 2023-12-05

  Läs mer

 • Omedelbar justering av § 64 från äldre- och omsorgsnämndens sammanträde den 13 november 2023


  Sätts upp: 2023-11-14
  Tas ned: 2023-12-05

  Läs mer

 • Omedelbar justering av §90-92 från tekniska nämndens sammanträde den 13 november 2023


  Sätts upp: 2023-11-13
  Tas ned: 2023-12-04

  Läs mer

 • Protokoll från gemensam nämnd för familjerättsliga frågor (familjerättsnämnden) den 8 november 2023


  Sätts upp: 2023-11-08
  Tas ned: 2023-11-30

  Läs mer

 • Protokoll från socialnämndens arbetsutskotts sammanträde den 9 november 2023


  Sätts upp: 2023-11-09
  Tas ned: 2023-11-30

  Läs mer

 • Tillkännagivande - Antagande av detaljplan för förslag till ändring av byggnadsplan för del av Björknäs, Sågbacken


  Sätts upp: 2023-10-17
  Tas ned: 2023-11-14

  Läs mer

 • Tillkännagivande - Antagande av detaljplan för ändring av byggnadsplan för del av fritidsområdet Björknäs, Verkaviken


  Sätts upp: 2023-10-17
  Tas ned: 2023-11-14

  Läs mer

 • Gymnasie- och arbetslivsnämndens sammanträde den 5 oktober 2023


  Sätts upp: 2023-10-10
  Tas ned: 2023-10-31

  Läs mer

 • Protokoll från utbildningsnämndens sammanträde den 3 oktober 2023


  Sätts upp: 2023-10-09
  Tas ned: 2023-10-30

  Läs mer

 • Kungörelse - Samråd om förslag till detaljplan och miljökonsekvensbeskrivning för Klövberga etapp 3 (Bro-Önsta 2:10)


  Sätts upp: 2023-09-22
  Tas ned: 2023-10-26

  Läs mer

 • Protokoll från socialnämndens arbetsutskotts sammanträde den 14 september 2023


  Sätts upp: 2023-09-14
  2023-10-05

  Läs mer

 • Kungörelse - Detaljplan som fått laga kraft, Pärlans Montessoriförskola (Ekhammar 4:405 m.fl), Upplands-Bro kommun


  Sätts upp: 2023-03-21
  Tas ned: 2025-03-25

  Läs mer

 • Kungörelse - Detaljplaner som har fått laga kraft, Viby och Klövberga etapp 1, Upplands-Bro
  kommun


  Sätts upp: 2022-09-29
  Tas ner: 2024-09-29

  Läs mer

 • Kungörelse - Detaljplaner som fått laga kraft, Tibbleängen och Svartviks strand, Upplands-Bro kommun


  Sätts upp: 2022-04-06
  Tas ned: 2024-04-06

  Läs mer

Överklaga ett beslut

Om du vill överklaga ett beslut som kommunen fattat och som påverkar alla kommunens invånare kan du lämna in en laglighetsprövning.

Du gör ditt överklagande skriftligen direkt till förvaltningsrätten i Stockholm senast tre veckor från den dag som beslutet meddelats på kommunens anslagstavla.

Är du nöjd med informationen på sidan?