Anslagstavla

Det här är Upplands-Bro kommuns officiella anslagstavla. Här hittar du aktuella anslag, tillkännagivanden och justerade protokoll från kommunfullmäktige, kommunstyrelsen samt våra nämnder och utskott.


 • Protokoll från socialnämndens sammanträde den 4 januari 2023


  Sätts upp: 2023-01-26
  Tas ned: 2023-02-16

  Läs mer

 • Protokoll från tekniska nämndens sammanträde den 23 januari 2023


  Sätts upp: 2023-01-14
  Tas ned: 2023-02-14

  Läs mer

 • Protokoll från bygg- och miljönämndens sammanträde den 19 januari 2023


  Sätts upp: 2023-01-20
  Tas ned: 2023-02-10

  Läs mer

 • Protokoll från socialnämndens sammanträde den 4 januari 2023


  Sätts upp: 2023-01-12
  Tas ned: 2023-02-02

  Läs mer

 • Protokoll från utbildningsnämndens sammanträde den 3 januari 2023


  Sätts upp: 2023-01-09
  Tas ner: 2023-01-30

  Läs mer

 • Protokoll från Norrvattens förbundsfullmäktiges sammanträde 2022-12-15


  Sätts upp: 2023-01-09
  Tas ned: 2023-01-30

  Läs mer

 • Protokoll från Norrvattens förbundsfullmäktiges sammanträde 2022-12-13


  Sätts upp: 2023-01-09
  Tas ned: 2023-01-30

  Läs mer

 • Kungörelse fordonsflytt


  Nedan angivna fordon=husvagn har flyttats med stöd av lagen (1982:129) om flyttning av fordon (LFF), till Sollentuna Bildemontering AB.Om inte husvagnen löses ut och hämtas från uppställningsplatsen inom 3 månader kommer äganderätten att övergå till Upplands-Bro kommun enligt bestämmelserna i LFF. Detsamma gäller eventuella föremål som finns i fordonet.Registreringsnummer Fabrikat/Typ Ursprunglig uppställningsplats Okänd/ej identifierbar, Cabby, Tranbyggevägen i terräng.
  Läs mer

 • Kungörelse - Detaljplaner som har fått laga kraft, Viby och Klövberga etapp 1, Upplands-Bro
  kommun


  Sätts upp: 2022-09-29
  Tas ner: 2024-09-29

  Läs mer

 • Kungörelse - Detaljplaner som fått laga kraft, Tibbleängen och Svartviks strand, Upplands-Bro kommun


  Sätts upp: 2022-04-06
  Tas ned: 2024-04-06

  Läs mer

Är du nöjd med informationen på sidan?