Anslagstavla

Det här är Upplands-Bro kommuns officiella anslagstavla. Här hittar du aktuella anslag, tillkännagivanden och justerade protokoll från kommunfullmäktige, kommunstyrelsen samt våra nämnder och utskott.

Det finns ingen innehållsförteckning

Anslag, tillkännagivanden och protokoll


 • Protokoll från socialnämndens arbetsutskotts sammanträde den 16 maj 2024


  Sätts upp: 2024-05-16
  Tas ned: 2024-06-06

  Läs mer

 • Protokoll från styrelsen för Upplands-Bro kommunföretag AB den 13 maj 2024


  Sätts upp: 2024-05-15
  Tas ner: 2024-06-05

  Läs mer

 • Protokoll från socialnämndens arbetsutskotts sammanträde den 6 maj 2024


  Sätts upp: 2024-05-06
  Tas ned: 2024-05-27

  Läs mer

 • Protokoll från gemensam nämnd för familjerättsliga frågor i Järfälla och Upplands-Bro den 25 april 2024


  Sätts upp: 2024-05-02
  Tas ned: 2024-05-23

  Läs mer

 • Protokoll från utbildningsnämndens sammanträde den 23 april 2024


  Sätts upp 2024-04-30
  Tas ned 2024-05-21

  Läs mer

 • Protokoll från kommunfullmäktiges sammanträde den 24 april 2024


  Sätts upp: 2024-04-30
  Tas ner: 2024-05-21

  Läs mer

 • Protokoll från socialnämndens sammanträde den 25 april 2024 - offentlig version


  Sätts upp 2024-04-29
  Tas ned 2024-05-20

  Läs mer

 • Protokoll från kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 23 april 2024


  Sätts upp: 2024-04-29
  Tas ned: 2024-05-20

  Läs mer

 • Protokoll från tekniska nämndens sammanträde den 22 april 2024


  Sätts upp: 2024-04-29
  Tas ned: 2024-05-20

  Läs mer

 • Protokoll från äldre- och omsorgsnämndens sammanträde den 22 april 2024


  Sätts upp: 2024-04-29
  Tas ned: 2024-05-20

  Läs mer

 • Kungörelse - Planeringssamråd för Norra Stäksön


  Sätts upp: 2024-04-08
  Tas ned: 2024-05-06

  Läs mer

 • Kungörelse - Samråd om förslag till detaljplan för del av Sylta 2:22


  Sätts upp: 2024-03-27
  Tas ned: 2024-04-29

  Läs mer

 • Gymnasie- och arbetslivsnämndens sammanträde den 5 oktober 2023


  Sätts upp: 2023-10-10
  Tas ned: 2023-10-31

  Läs mer

 • Protokoll från utbildningsnämndens sammanträde den 3 oktober 2023


  Sätts upp: 2023-10-09
  Tas ned: 2023-10-30

  Läs mer

 • Protokoll från socialnämndens arbetsutskotts sammanträde den 14 september 2023


  Sätts upp: 2023-09-14
  2023-10-05

  Läs mer

 • Kungörelse - Detaljplan som fått laga kraft, Pärlans Montessoriförskola (Ekhammar 4:405 m.fl), Upplands-Bro kommun


  Sätts upp: 2023-03-21
  Tas ned: 2025-03-25

  Läs mer

 • Kungörelse - Detaljplaner som har fått laga kraft, Viby och Klövberga etapp 1, Upplands-Bro
  kommun


  Sätts upp: 2022-09-29
  Tas ner: 2024-09-29

  Läs mer

Överklaga ett beslut

Om du vill överklaga ett beslut som kommunen fattat och som påverkar alla kommunens invånare kan du lämna in en laglighetsprövning.

Du gör ditt överklagande skriftligen direkt till förvaltningsrätten i Stockholm senast tre veckor från den dag som beslutet meddelats på kommunens anslagstavla.

Är du nöjd med informationen på sidan?