Anslagstavla

Det här är Upplands-Bro kommuns officiella anslagstavla. Här hittar du aktuella anslag, tillkännagivanden och justerade protokoll från kommunfullmäktige, kommunstyrelsen samt våra nämnder och utskott.


 • Protokoll från Överförmyndarens sammanträde den 20 september 2022


  Sätts upp: 2022-09-30
  Tas ned: 2022-10-21

  Läs mer

 • Protokoll från Äldre- och omsorgsnämndens arbetsutskott den 29 september 2022


  Sätts upp: 29 september 2022
  Tas ned: 20 oktober 2022

  Läs mer

 • Kungörelse - Detaljplaner som har fått laga kraft, Viby och Klövberga etapp 1, Upplands-Bro
  kommun


  Sätts upp: 2022-09-29
  Tas ner: 2024-09-29

  Läs mer

 • Kungörelse - Detaljplaner som fått laga kraft, Tibbleängen och Svartviks strand, Upplands-Bro kommun


  Sätts upp: 2022-04-06
  Tas ned: 2024-04-06

  Läs mer

 • Kungörelse - Detaljplaner som vunnit laga kraft 2020, Villa Skoga och Köpmanvägen, Upplands-Bro kommun


  Sätts upp: 2020-12-17
  Tas ned: 2022-12-17

  Läs mer

 • Protokoll från Kommunfullmäktiges sammanträde den 21 september 2022


  Sätts upp: 2022-09-27
  Tas ned: 2022-10-18

  Läs mer

 • Protokoll från Valnämndens preliminära rösträkning (onsdagsräkningen) den 14 september 2022


  Sätts upp: 2022-09-27
  Tas ned: 2022-10-18

  Läs mer

 • Protokoll från Socialnämndens arbetsutskott den 15 september 2022


  Sätts upp: 15 september 2022
  Tas ned: 6 oktober 2022

  Läs mer

 • Kommunfullmäktige sammanträder


  Datum: onsdagen den 21 september 2022
  Tid: 18.30
  Plats: Stora scenen, Kulturhuset
  Sammanträdet kan också med fördel följas via webb-tv på kommunens hemsida med hänsyn till den rådande pandemin.
  Sätts upp: 22-09-14
  Tas ned: 22-10-05

  Läs mer

 • Protokoll från trygghetsutskottets sammanträde den 9 september 2022


  Sätts upp: 2022-09-14
  Tas ned: 2022-10-05

  Läs mer

Är du nöjd med informationen på sidan?