Anslagstavla

Det här är Upplands-Bro kommuns officiella anslagstavla. Här hittar du aktuella anslag, tillkännagivanden och justerade protokoll från kommunfullmäktige, kommunstyrelsen samt våra nämnder och utskott.

Det finns ingen innehållsförteckning

Anslag, tillkännagivanden och protokoll


 • Protokoll från socialnämndens arbetsutskotts sammanträde den 1 juni 2023


  Sätts upp: 2023-06-01
  Tas ned: 2023-06-22

  Läs mer

 • Omedelbar justering av § 52 från socialnämndens sammanträde den 1 juni 2023


  Sätts upp: 2023-06-01
  Tas ned: 2023-06-22

  Läs mer

 • Protokoll från överförmyndarna i Järfälla och Upplands-Bro kommuner, 2023-05-22


  Sätts upp: 2023-06-01
  Tas ned: 2023-06-22

  Läs mer

 • Protokollsutdrag §§ 44 och 46 från utbildningsnämndens sammanträde den 30 maj 2023


  Sätts upp: 2023-05-31
  Tas ner: 2023-06-21

  Läs mer

 • Omedelbar justering av §§ 76, 78 och 90 från kommunsyrelsens sammantäde den 31 maj 2023


  Sätts upp: 2023-05-31
  Tas ner: 2023-06-21

  Läs mer

 • Protokoll från Miljö- och energiutskottets sammanträde den 26 maj 2023


  Sätts upp: 2023_05-31
  Tas ner: 2023-06-21

  Läs mer

 • Omedelbar justering av § 24 från samhällsbyggnadsutskottets sammanträde den 31 maj 2023


  Sätts upp: 2023-05-31
  Tas ner: 2023-06-21

  Läs mer

 • Kungörelse samråd


  Sätts upp: 2023-05-29
  Tas ned: 2023-06-30

  Läs mer

 • Protokoll från fastighetsnämndens sammanträde den 30 maj 2023


  Sätts upp: 2023-05-30
  Tas ned: 2023-06-21

  Läs mer

 • Protokollsutdrag från tekniska nämndens sammanträde den 29 maj 2023


  Sätts upp: 2023-05-29
  Tas ned: 2023-06-19

  Läs mer

 • Protokoll från Styrelsen för Upplands-Bro kommunföretag AB den 29 maj 2023


  Sätts upp: 2023-05-29
  Tas ned: 2023-06-19

  Läs mer

 • Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott den 24 maj 2023


  Sätts upp: 2023-05-26
  Tas ned: 2023-06-16

  Läs mer

 • Protokoll från gemensam nämnd för familjerättsliga frågor, familjerättsnämnden, 2023-05-24


  Sätts upp: 2023-05-25
  Tas ned: 2023-06-15

  Läs mer

 • Protokoll från socialnämndens arbetsutskotts sammanträde den 25 april 2023


  Sätts upp: 2023-05-25
  Tas ned: 2023-06-15

  Läs mer

 • Kungörelse fordonsflytt


  Flyttade fordonNedan angivet fordon har flyttats med stöd av lagen (1982:129) om flyttning av fordon (LFF), till Sollentuna Bildemontering AB.Om inte fordonet löses ut och hämtas från uppställningsplatsen inom 3 månader kommer äganderätten att övergå till Upplands-Bro kommun enligt bestämmelserna i LFF. Detsamma gäller eventuella föremål som finns i fordonet.Registreringsnummer Fabrikat/Typ Ursprunglig uppställningsplats Okänt Fiat Grön Stenkaksvägen i Bro
  Läs mer

 • Protokoll från socialnämndens arbetsutskotts sammanträde den 15 april 2023


  Sätts upp: 2023-05-15
  Tas ned: 2023-06-05

  Läs mer

 • Kungörelse - Detaljplan som fått laga kraft, Pärlans Montessoriförskola (Ekhammar 4:405 m.fl), Upplands-Bro kommun


  Sätts upp: 2023-03-21
  Tas ned: 2025-03-25

  Läs mer

 • Kungörelse - Detaljplaner som har fått laga kraft, Viby och Klövberga etapp 1, Upplands-Bro
  kommun


  Sätts upp: 2022-09-29
  Tas ner: 2024-09-29

  Läs mer

 • Kungörelse - Detaljplaner som fått laga kraft, Tibbleängen och Svartviks strand, Upplands-Bro kommun


  Sätts upp: 2022-04-06
  Tas ned: 2024-04-06

  Läs mer

Överklaga ett beslut

Om du vill överklaga ett beslut som kommunen fattat och som påverkar alla kommunens invånare kan du lämna in en laglighetsprövning.

Du gör ditt överklagande skriftligen direkt till förvaltningsrätten i Stockholm senast tre veckor från den dag som beslutet meddelats på kommunens anslagstavla.

Är du nöjd med informationen på sidan?