Uppdaterad 11 juni 2024
Skriv ut

Förmåner

Vi erbjuder dig ett arbetsliv i balans, och attraktiva förmåner. Som anställd hos oss får du bland annat friskvårdsbidrag och vi anordnar träningspass på arbetstid. Om du är föräldraledig får du tillägg på föräldrapenningen, du har flexibel arbetstid inom flera av våra verksamheter och du kan semesterväxla. Givetvis har vi tjänstepensionsavtal. Här kan du läsa om alla de förmåner vi erbjuder sig som anställd. .

Friskvård

Vi erbjuder dig som anställd ett friskvårdsbidrag på 3000 kr per kalenderår.

Vi anordnar träningspass som du som anställd kan delta i. Passen hålls i kommunens olika träningslokaler och aktiviteterna drivs av frivilliga kollegor.

Semester

Som anställd hos oss har du 25 semesterdagar varje år. Från och med det år du fyller 40 har du 31 semesterdagar, och vid 50 år har du 32 dagar.

Du har också förskottssemester vilket innebär att du tjänar in din betalda semesterledighet under samma år som du tar ut den.

Alla medarbetare med tillsvidare- och semesteranställning har möjlighet att växla in semesterårets semesterdagstillägg till extra lediga dagar. Medarbetare som ännu inte fyllt 40 år under semesteråret kan få fem extra lediga dagar. Medarbetare som är 40 år eller äldre kan få sex extra lediga dagar.

Flexibel arbetstid

För att underlätta möjligheten att kombinera arbete, fritid och familjeliv erbjuder en del verksamheter inom kommunen flexibel arbetstid, även kallat flextid. Det innebär att du inom vissa ramar kan vara flexibel i hur du lägger din arbetstid i början och slutet av arbetsdagen.

Föräldralönetillägg

Om du varit sammanhängande anställd hos oss under minst 365 kalenderdagar innan du går på betald föräldraledighet får du ett tillägg som motsvarar 10 procent av lönebortfallet. Det gäller för ditt barn som är under två år.

Försäkringsskydd

Som anställd hos oss omfattas du av arbetsskadeförsäkringen, tjänstegrupplivförsäkringen och kompetens- och omställningsavtalet som gäller vid arbetslöshet. Du får även sjuklön.

Vid arbetsskada under arbetstid eller på väg till och från arbetet har du som anställd i Upplands-Bro kommun rätt till prövning av ersättning.

Som anställd i Upplands-Bro kommun omfattas du av TGL-KL.

Samtliga anställda får 10 % sjuklön från dag 15 till dag 90 utöver den lagstadgade sjukpenningen.

Från dag 91 till dag 360 träder Afas försäkring (AGS-KL) in med 10 % av lönen utöver den lagstadgade sjuklönen.

Kompetens- och omställningsavtalet är ett kollektivavtal som gäller vid arbetslöshet och som kompletterar den lagstadgade ersättningen. Syftet är att ge både ekonomisk ersättning och individuellt anpassade åtgärder.

KAP-KL är en tjänstepension som för dig som är född 1985 eller tidigare och gäller för alla som har en anställning i kommunen oavsett omfattning och anställningsform.

Årlig avsättning

Kommunen avsätter en viss procent av din lön varje år till din tjänstepension. Från och med 2010 uppgår denna procentsats till 4,5 % för alla anställda.

Placera pengarna

Dessa pengar ska du sedan själv varje år placera antingen i en traditionell försäkring eller en fondförsäkring. Om du inte själv gör något aktivt val av pensionsförsäkring, så placeras dina pengar automatiskt i en traditionell pensionsförsäkring hos KPA.

Förmånsbestämd ålderspension

Dessutom betalas en förmånsbestämd ålderspension ut på lön överstigande 7,5 IBB (inkomstbasbelopp) samt en efterlevandepension under 5 år till make/maka samt barn understigande 18 år. Med make/maka jämställs, enligt speciella villkor, sammanboende och registrerad partner enligt lagen om registrerat partnerskap.

AKAP -KL

För dig som är född 1986 eller senare gäller att det avsätts 30 % av din lön, överstigande 7,5 IBB, istället för en förmånsbestämd ålderspension. I övrigt gäller samma bestämmelser som för KAP-KL.

Tjänstepension

Som anställd hos oss omfattas du av tjänstepensionen KAP-KL eller AKAP-KL. Vilken tjänstepension du omfattas av beror på din ålder.

Epassi

Som anställd med månadslön har du tillgång till Epassi friskvård. Via Epassi hittar du alla personalförmåner samlade på ett och samma ställe.

Är du nöjd med informationen på sidan?