Uppdaterad 17 november 2023
Skriv ut

För externa aktörer

Att bygga och utveckla ett samhälle kräver visioner, strategier och goda samarbeten. Här kan du läsa mer om detaljplaneprocessen och antagna detaljplaner, samt våra anbudsförfaranden för markanvisning. Du hittar också vår översiktsplan och tekniska handbok.

Brukare väljer själva utförare för insatser inom hemtjänst, enligt lagen om valfrihet (LOV). Utföraren av hemtjänsten måste vara godkända av kommunen. Här kan du som bedriver vårdverksamhet läsa om hur du gör för att godkännas att bedriva hemtjänst samt ledsagar- och avlösarservice i Upplands-Bro kommun.

Insatser du kan erbjuda

Insatserna du erbjuder kan till exempel vara omsorgsinsatser, serviceinsatser, ledsagning och avlösning. För att du ska kunna erbjuda någon en insats ska den personen först beviljats insatsen. Målet med hemtjänst är att underlätta för den enskilde att leva ett så självständigt liv som möjligt.

Hemtjänst beviljas av kommunens biståndshandläggare utifrån den enskildes behov och stödet kan variera över tid. Brukaren väljer själv vilken utförare som denne vill ska utföra de beviljade insatserna. Beställaren kan därför inte lämna någon volymgaranti på antal uppdrag till utföraren.

Ansök om att bli godkänd utförare

 • 1

  Bra att veta innan du ansöker

 • 2

  Ansökan genom upphandlingsverktyg

 • 3

  Du kallas till ett möte

 • 4

  Avtalsskrivning

 • 5

  Manual, processer och rutiner LOV Hemtjänst

1

Bra att veta innan du ansöker

Du kan inte styra omfattningen av uppdraget

Utförare som ansöker om deltagande i Upplands-Bro kommuns valfrihetssystem avseende hemtjänst.

Som utförare förbinder du dig att ta emot de personer som valt dig som utförare, oavsett var i kommunen personen bor och omfattningen av uppdraget.

Vägledning för dig som utförare

Läs gärna vägledningen för utförare innan du gör din ansökan. Där får du information om vad du ska tänka på innan du skickar in din ansökan.

2

Ansök om att bli godkänd utförare

Du som är utförare har möjlighet att ansöka om att bli godkänd att driva verksamhet i Upplands-Bro. Vi tar löpande emot ansökningar. Du gör din ansökan i vårt upphandlingsverktyg.

3

Du kallas till ett möte

Ansökningar som kommer in behandlas enligt arbetsordningen i förfrågningsunderlaget. Först sker en formell granskning och när den är avklarad kallas du till ett möte på socialkontoret. Därefter sker en samlad bedömning om ansökan ska godkännas.

4

Avtalsskrivning

Om godkännande är fattat tecknas ett avtal. Senast i samband med att avtalsskrivningen ska du ha lämnat uppgifter om dig själv och din verksamhet till kommunen.

5

Manual processer och rutiner LOV Hemtjänst

Läs gärna manualen om processer och rutiner för LOV Hemtjänst. Den är ett komplement till förfrågningsunderlag, bilagor och avtal. Där kan du läsa om våra rutiner, så att samarbetet mellan oss ska löpa så smidigt som möjligt.

Företagslots

Har du frågor kring olika områden som rör din verksamhet eller behöver du söka flera tillstånd? Boka en tid med vårt lotsteam – de hjälper dig vidare.

Vill du starta en ny förskola eller skola eller bygga om en som redan finns? Här kan du läsa om hur du går tillväga. Du hittar också information om vilka lagar som styr din verksamhet. Bedriver du skolverksamhet hittar du inloggningen till personalwebben här.

Ansök om att starta skola

Du ansöker om att starta fristående skolverksamhet hos Skolinspektionen.

Innan du ansöker

Innan du ansöker, läs igenom Skollagen och förskolans läroplan. För att din ansökan ska godkännas måste den utbildning du erbjuder möta lagkraven. Mer information hittar du på Skolverkets webbplats.

Ansök om att starta förskola

Du ansöker om att starta en fristående förskoleverksamhet via vår e-tjänst.

Ansök om extra lokalbidrag

Om din lokalkostnad överstiger kommunens genomsnittliga lokalkostnad kan du, utöver lokalpengen, ansöka om ett extra hyresbidrag. Lokalpengen motsvarar hemkommunens genomsnittliga lokalkostnad.

Ansök om ersättning för modersmålsundervisning

Om din skola bedriver modersmålsundervisning för elever som är folkbokförda i Upplands-Bro kommun kan ni ansöka om ersättning.

Visa ersättningar

Via tjänsten Visa ersättningar hanteras och granskas interkommunal ersättning för fristående skola, förskola och pedagogisk omsorg.

Tjänsten är stängd sista torsdagen varje månad mellan 08.00 – 10.00 på grund av tekniskt underhåll.

Lagstiftning

Det är du som driver förskole- och skolverksamhet som ansvarar för inom- och utomhusmiljön.

I vägledningen Starta skola, förskola eller annan undervisningslokal kan du läsa mer om gällande lagstiftning.

Att bedriva undervisningsverksamhet är anmälningspliktigt enligt miljöbalken. Du måste därför, minst sex veckor innan undervisningen startar, göra en anmälan till bygg- och miljönämnden. Kontakta gärna miljöenheten, via kontaktcenter, i ett tidigt skede.

Kontaktcenter

08-581 690 00 Stängt

Företagslots

Har du frågor kring olika områden som rör din verksamhet eller behöver du söka flera tillstånd? Boka en tid med vårt lotsteam – de hjälper dig vidare.

Tillsyn av verksamhet

Vi utför regelbundet tillsyn av fristående förskolor och fritidshem.

I riktlinjerna för kommunens tillsyn av fristående verksamheter kan du läsa mer om hur det går till.

Personalwebben

Du som bedriver fristående förskole- och skolverksamhet har tillgång till personalwebben. Där hittar du kö- och placeringslistor, kontaktuppgifter till vårdnadshavare och barnschema.

Tjänsten är stängd sista torsdagen varje månad mellan 08.00 – 10.00 på grund av tekniskt underhåll.

Vi har infört ett kulturchecksystem för att öka valfriheten, minska köerna och bredda utbudet av kulturaktiviteter i Upplands-Bro. Det är elevernas önskemål och behov som är i fokus för satsningen. Här kan du som är kulturarrangör läsa om hur du gör för att bli en auktoriserad anordnare. Vi välkomnar aktörer med nya kulturformer att etablera sig i kommunen.

Det här kan du undervisa i

Inom ramarna för kulturcheckssystemet kan du erbjuda kurser i:

 • dans
 • teater/drama
 • konst
 • konsthantverk
 • litteratur
 • film
 • foto
 • digitalt skapande
 • nycirkus
 • musikundervisning

Ansök om att bli anordnare

 • 1

  Läs villkoren

 • 2

  Förbered dokument

 • 3

  Ansök om auktorisation

1

Läs villkoren

Innan du gör din ansökan är det bra att läsa igenom vårt reglemente för kulturchecken. Där hittar du information om vad som krävs för att du ska bli auktoriserad och vilka krav som ställs på dig som anordnare.

2

Förbered dokument

Det är ett flertal dokument som ska bifogas i din ansökan. Läs noga igenom listan och förbered dokumenten innan du ansöker.

 • Verksamhetsplan och budget. Planen ska tydligt beskriva hur verksamheten ska bidra till att uppfylla de kommunala och nationella målen för verksamheten. Planen ska även innehålla en strategi för jämställdhet, inkludering och ett normkritiskt förhållningssätt.
 • Intyg från Skatteverket gällande skatter och sociala försäkringsavgifter.
 • F-skattsedel
 • Bolagsregistrering
 • Utdrag från UC
 • Personligt CV för den som ansvarar för verksamheten.
 • Utdrag från polisens belastningsregister för den som är verksamhetsansvarige. Utdraget får vara högst ett år gammalt.
 • Lista med alla pedagoger/lärare som ska undervisa inom verksamheten, på vilken verksamhetsansvarig intygar att den sett utdrag ur polisens belastningsregister för var och en.
 • CV:n för de pedagoger/lärare som ska undervisa inom verksamheten.
 • Utdrag från organisationens skattekonto från ansökningsdagen och ett år bakåt i tiden.

3

Ansök om auktorisation

Du kan ansöka om auktorisation året om, men auktorisationsprocessen sker alltid inför kommande hösttermin. Sista ansökningsdagen är den 31 januari, och du får svar senast den 1 mars.

Du gör din ansökan via vår e-tjänst. Glöm inte att bifoga alla efterfrågade dokument. Det är en god idé att ha alla dokumenten sparade i din dator som Word- eller PDF-filer så att du har dem tillgängliga.

Är du nöjd med informationen på sidan?