Uppdaterad 31 maj 2023
Skriv ut

Lilla Ullfjärden

Lilla Ullfjärden är en unik vik i Mälaren knappt 10 kilometer nordväst om Bro. Runt viken hittar du vackra landskap med skyddsvärd flora och fauna. Området är ett så kallat landskapsskyddsområde. Det ges med stöd av miljöbalken till kulturhistoriskt värdefulla platser - parker, trägårdar etc.

Sällsynta arter från istiden

Lilla Ullfjärden är en vik i Mälaren med sällsynta kräftdjur och alger som har levt kvar sedan den senaste nedisningen, så kallade istidsrelikter. Runt viken finns ett mycket vackert landskap som präglas av en förkastningsbrant i väster och Uppsalaåsen på Håbosidan.

Flygbilder och karta

För att skydda naturreservatet Lilla Ullfjärden är det förbjudet att:

köra bil eller annat motordrivet fordon utanför anvisade vägar

parkera annat än på anvisade platser

ställa upp din husvagn/husbil eller tälta mer än två dygn på samma ställe

göra upp eld utanför iordningställda eldningsplatser – kontrollera alltid först om eldningsförbud råder!

medföra hund eller annat husdjur som inte är kopplat

gräva upp, plocka eller bryta buskar, ris, örter, mossor, lavar samt gullvivor och liljekonvalj

förstöra eller skada fasta naturföremål och ytor genom att borra, hacka, spränga, rista, måla eller liknande

störa djurlivet (t ex genom att uppehålla dig i närheten av fågelbon), samla, fånga eller döda djur, fåglar, grodor och insekter.

rida annat än på anvisade vägar, stigar och områden

sätta upp affischer, skyltar och planscher eller snitsla spår och sätta upp orienteringskontroller

Du kan ladda ner vår karta över naturreservaten och en broschyr över Upplands-Broleden som pdf. Pappersversioner av kartorna finns också på kommunhuset i Kungsängen och Brohuset i Bro.

Utanför naturreservaten får du elda om du är försiktig så att elden inte riskerar att sprida sig och skada mark, djur och växter. Innan du ger dig ut i naturen, kontrollera alltid hur brandrisken ser ut dit du ska.

Information om eldningsförbud hittar du under Viktiga meddelanden.

Tack vare allemansrätten har vi alla möjlighet att vistas i skog och mark. Tänk på att det är särskilda regler som gäller i naturreservat.

Hitta till naturreservatet

Är du nöjd med informationen på sidan?