Uppdaterad 02 mars 2023
Skriv ut

Hjälp i hemmet om du är äldre eller har en funktions­nedsättning

Du som är äldre eller har en funktionsnedsättning kan behöva stöd i hemmet för att leva som du vill och bo kvar i din bostad. Det kan både handla om praktisk hjälp och stöttning i att utföra sysslor själv. Här kan du läsa mer om den hjälp som finns att få.

Hemtjänst ger dig möjlighet att bo kvar hemma när du behöver stöd för att klara vardagen eller hjälp med din personliga omsorg. På natten har du möjlighet till personligt besök eller trygghetskamera.

Har jag rätt till hemtjänst och vilken hjälp kan jag få?

Du som är i behov av kompletterande stödinsatser för att kunna bo kvar hemma kan få hjälp av hemtjänsten.

Vad du kan få hjälp med beror på de behov du har. Det kan handla om serviceärenden, som hjälp med inköp, städning eller tvätt av kläder, eller omvårdnadsinsatser som hjälp med personlig hygien eller påklädning.

I vilken omfattning kan jag få hemtjänst?

Du som har hemtjänst får besök enligt den plan du och biståndshandläggare kommer överens om. Du kan få hemtjänst även nattetid.

Utförare av hemtjänst

Du som bor i Upplands-Bro kommun har rätt att själv välja vilken leverantör av hemtjänst du vill ha bland de aktörer som finns i kommunen. Här kan du läsa mer om dem.

Nattillsyn, larm på natten och installation av trygghetslarm utförs alltid av den kommunala hemtjänsten.

Vårt uppdrag är att ge vård och omsorg med god kvalitet, ett gott bemötande, trygghet och inflytande. Våra tjänster omfattar insatser som gör det möjligt för dig att leva ett så normalt, självständigt och värdigt liv som möjligt. Dina önskemål, om hur hjälpen i hemmet ska utformas, står i centrum för oss.

Vårt mål är att du ska känna trygghet och vara delaktiga i planering och utförandet av insatser. Alla kunder får en utsedd kontaktman för att upprätthålla kontinuitet. Verksamheten bygger på respekt för dig som kund. Kontinuitet, delaktighet och bra bemötande är ledord i verksamheten.

Destinys Care AB är ett privat företag som erbjuder hemtjänst på uppdrag av Upplands-Bro kommun.

Destinys Care AB erbjuder service- och omvårdnadsinsatser inom hemtjänst, personlig omvårdnad, ledsagning, trygghetslarm samt matdistribution.

Vi ger dig omsorg som bygger på omtanke. Vi respekterar din personliga integritet, din valfrihet och ditt självbestämmande. Vi har hög kompetens och lång erfarenhet av det normala åldrandet, demenssjukdom och stora omvårdnadsbehov. Hos oss får du en egen kontaktperson som har extra ansvar och känner dina vanor bäst.

Proffssyster i Stockholm AB är ett privat företag som erbjuder hemtjänst på uppdrag av Upplands-Bro kommun.

Proffssyster i Stockholm AB erbjuder hemtjänst, hushållsnära tjänster, personlig assistans, avlösarservice samt ledsagning. Vi har en lång erfarenhet av hemtjänst. Vi fokuserar ständigt på varje individ och vi lägger stor vikt på dina rutiner och vanor. Vi på har kompetent personal som arbetar tillsammans med dig för att stärka din självständighet och möjlighet att kunna bo kvar hemma så länge som möjligt.

Vi har goda rutiner för att kvalitetssäkra vårt arbete. Eftersom vi ser varje individ som unik så sätter vi vår värdegrund högt och arbetar för att du ska känna sig trygg med de insatser som finns.

Ansök om hemtjänst

Du ansöker om hemtjänst via e-tjänsten.

Trygghetskamera

Har du hemtjänst och vill vara säker på att sova ostört under natten kan du ansöka om trygghetskamera hos din biståndshandläggare.

Trygghetskamera passar dig som sover dåligt, är lättväckt eller inte vill ha ett personligt besök på natten.

En kamera, riktad mot din säng, installeras i ditt sovrum. Vid överenskomna tidpunkter aktiverar hemtjänsten kameran och ser efter så du ligger i din säng. Om du inte är på plats i sängen görs ett nytt försök en liten stund senare. Om du fortfarande inte är i sängen skickas hemtjänstmedarbetare hem till dig för att se så allt är som det ska.

Den tid trygghetskameran inte används är den avstängd och riktad upp mot taket för att du ska känna dig trygg med att din integritet är säker. Kameran lagrar inte ljud eller bild.  

Trygghetslarm

Har du hemtjänst kan du ansöka om trygghetslarm hos din biståndshandläggare. Med ett trygghetslarm kan du själv snabbt larma om du till exempel råkar falla och inte kan ta dig upp på egen hand. Hemtjänstmedarbetare kommer då till din bostad och hjälper dig med den akuta situationen.

Matsedel för dig som har hemtjänst

Beställning av matlådor behöver göras två veckor i förväg.

Har du en funktionsnedsättning och behöver hjälp med att anpassa din bostad så du kan röra dig så fritt som möjligt? Då kan du ha rätt till bostadsanpassningsbidrag.

Har jag rätt till bostadsanpassningsbidrag?

Har du exempelvis rörelsehinder, nedsatt syn, utvecklingsstörning eller allergi kan du ansöka om bostadsanpassningsbidrag. Nedsättningen ska vara bestående eller åtminstone långvarig. För att få bidraget måste en arbetsterapeut, läkare eller någon annan sakkunnig intyga att anpassningen är nödvändig.

Vad innebär en bostadsanpassning?

En bostadsanpassning kan innebära att trösklar tas bort, badkar byts mot dusch, breddning av dörröppningar, installation av hiss eller att en ramp byggs vid entrén till huset. Dina behov styr vilka åtgärder som görs.

Ansök om bostadsanpassningsbidrag

Du ansöker om bostadsanpassningsbidrag via vår blankett.

För dig som behöver hjälpmedel för att få vardagen att fungera så bra som möjligt finns hjälp att få. Dina hjälpmedel ska passa dig och dina behov.

Vilken typ av hjälpmedel kan jag få?

Det finns olika typer av hjälpmedel att få, exempelvis rullator, toalettstolsförhöjare, rullstol eller duschstol.

Hur gör jag för att få hjälpmedel?

För att få hjälpmedel behöver en sjuksköterska, en arbetsterapeut eller en fysioterapeut – även kallat förskrivare – göra en bedömning av vilka hjälpmedel som kan vara aktuella för just dig.

Kontakta din vårdcentral eller mottagning inom vården där du redan är patient för att få hjälpmedel.

Om du bor i serviceboende eller på ett vård- och omsorgsboende med heldygnsomsorg kan din sjuksköterska, arbetsterapeut eller sjukgymnast hjälpa dig med förskrivning av de hjälpmedel du behöver.

Har du en syn- eller hörselskada? Då kan du få hjälp av en heminstruktör som hjälper dig med olika syn- och hörselhjälpmedel.

Det här kan du som är synskadad få stöd och hjälp med

Heminstruktören kan stötta dig med genom att:

 • Förmedla kontakter och informera dig om den service som samhället erbjuder.
 • Hjälpa dig att hantera olika typer av hjälpmedel, som underlättar din vardag.
 • Anpassa din bostad, så att vardagssysslorna går lättare att utföra.

Det här kan du som är hörselskadad få stöd och hjälp med

Heminstruktören kan stötta dig med genom att:

 • Besöka dig i hemmet, prata om de svårigheter du upplever och vilka möjligheter som finns för att underlätta din vardag.
 • Hjälpa dig att träna dig i att använda din hörapparat.
 • Installera enklare hjälpmedel i bostaden.
 • Hjälpa dig när hörapparaten inte fungerar.

Ansök om att få en heminstruktör 

Du ansöker om en heminstruktör genom att kontakta kontaktcenter.

Tystnadsplikt

Heminstruktören har tystnadsplikt och talar inte om för någon utomstående vad du har berättat eller annat som den har fått reda på när den arbetar tillsammans med dig. Tystnadsplikten gäller även efter anställningens slut.

Är du 70 år eller äldre, bor på vård- och omsorgsboende eller i servicebostad och behöver hjälp med praktiska saker i ditt hem? Ta hjälp av vår fixartjänst. De hjälper dig till exempel med att byta glödlampor eller batterier i brandvarnare, så att du inte riskerar att falla eller halka.

Vad kostar fixartjänst?

Tjänsten är kostnadsfri och vi tar med oss verktyg, men du får själv stå för eventuell materialkostnad.

 • Byta batterier, glödlampor, lysrör eller proppar.
 • Flytta möbler inom bostaden.
 • Sätta upp gardiner, tavlor eller lampor.
 • Bära upp eller ner saker från vinden eller källaren.
 • Lägga halkskydd under mattor.
 • Förankring av till exempel lösa sladdar i taket.
 • Källsortering, bärhjälp och bortforsling.

Vi kan inte hjälpa dig med tjänster som:

 • kräver behörighet eller fackkunskap
 • ingår i fastighetsskötarens eller hemtjänstens arbetsuppgifter
 • är utanför ditt hem, det vill säga på altanen eller i trädgården

Kontakta fixartjänst

 
Du beställer fixartjänst genom att ringa kontaktcenter, eller skicka e-post direkt till fixartjänst.

Beställ fixartjänst
Kom ihåg att alltid be personen som kommer hem till dig att visa legitimation och bevis på att hen representerar Upplands-Bro kommun.

Är du över 70 år och behöver hjälp med snöskottning och gräsklippning? Du kan beställa dessa tjänster från oss på Upplands-Bro kommun.

Snöskottning

För att få hjälp med snöskottningen måste snödjupet vid ditt hem vara över 5 cm. Vi skottar för hand, och utför arbetet på vardagar under kontorstid. Under semesterperioder kan det bli fördröjningar.

Det här kan vi hjälpa dig med:

 • Att skotta en gångväg från din entrédörr till brevlådan eller väganslutning om brevlåda ligger vid entrédörren.
 • Vid behov kan vi hjälpa dig med sandning för att undvika tråkiga halkolyckor.

Förutsättningen för att vi ska kunna hjälpa dig med snöskottningen är att vägen är framkomlig. Om det inte går att nå ditt hem kan vi inte skotta.

Vi kommer till dig enligt vår turordningslista. Den bestäms utifrån var du bor och när du gjorde din anmälan. Vi kan dessvärre vi inte hjälpa dig med bortforsling av snö.

Gräsklippning

Vi klipper ditt gräs med handdriven motorgräsklippare, och utför arbetet på vardagar under kontorstid. Under semesterperioder kan det bli fördröjningar. Dessvärre kan vi inte hjälpa dig med att kratta det klippta gräset.

Pris

Tjänsterna kostar 210kr/timme inkl. moms med en minidebitering om 30 minuter.

Beställning

Du gör din beställning genom att kontakta kommunens kontaktcenter.

Är du nöjd med informationen på sidan?