Uppdaterad 16 januari 2023
Skriv ut

Plats i förskolan - ansökan, byte och uppsägning

Ditt barn har rätt till förskola eller pedagogisk omsorg från det att barnet fyllt ett år. Du kan ansöka om förskoleplats så snart som ditt barn har fötts. Här ansöker du om plats och hittar också tips på saker som kan vara bra att tänka på innan du fyller ansökan.

Ansök till förskolan

 • 1

  Innan du ansöker

 • 2

  Ansök via e-tjänst

 • 3

  Ansök utan e-legitimation

 • 4

  Erbjudande om förskoleplats

 • 5

  Du ingår ett avtal

 • 6

  Schema

1

Innan du ansöker

Ansök minst fyra månader i förväg

När ditt barn har fyllt ett år kan det erbjudas plats i förskolan. Du kan söka till förskola först när ditt barn har fötts, men gör det minst fyra månader innan det behöver en plats i barnomsorgen, oavsett om du söker placering i kommunal förskola eller i någon av de fristående förskolorna som är anslutna till den gemensamma kön. För att bli garanterad en plats i barnomsorgen behöver du söka minst fyra månader innan behovet.

Förskolan tar emot barn i åldrarna 1 till 6 år (fram till juni det år barnet fyller 6). Personalen har olika utbildning, men det måste finnas förskollärare med högskoleutbildning i personalgruppen. Barngruppernas storlek varierar utifrån hur gamla barnen är.

Att hitta rätt förskola

Fundera gärna på vilken form av verksamhet du är intresserad av, förskola eller pedagogisk omsorg (familjedaghem). Till de flesta verksamheter ansöker du via kommunens e-tjänst, men några av de fristående (privata) förskolorna och pedagogiska omsorgerna har egna ansöknings- och kösystem.

Besök förskolor

Det finns många förskolor att välja mellan så valet kan vara svårt. För att underlätta ditt val kan du kontakta förskolor som du är intresserad av för att höra om du och ditt barn kan få komma på besök. Kontaktuppgifter hittar du under respektive förskola.

Att välja förskola

När det är dags för ansökan kan du ställa ditt barn i kö till högst fem förskolor. Om du har flera förskolor i din ansökan är det viktigt att du rangordnar dem. Barn placeras efter önskemål i den mån förskolan har plats. Om det inte finns plats i den förskola du önskat i första hand, blir du erbjuden ett annat alternativ. Undantagsvis kan erbjudande om plats i annan kommundel förekomma. Om du ändrar i dina ansökan kan väntetiden i kön påverkas.

2

Ansök via e-tjänst

Genom vår e-tjänst kan du som vårdnadshavare med din e-legitimation:

 • ansöka om plats till kommunal förskola
 • ansöka om plats i fristående förskola som valt att vara med i e-tjänsten
 • få och svara på platserbjudanden
 • säga upp förskola och fritidshem
 • registrera inkomstuppgifter
 • uppdatera kontaktuppgifter 

Komplettera din ansökan

Om du inte är folkbokförd i kommunen så kommer du behöva komplettera din ansökan med kopia på kontrakt som visar att du hyr eller äger en bostad i Upplands-Bro kommun. Detta gör du efter att du registrerat din ansökan.

3

Ansök utan e-legitimation

Utan e-legitimation kan du endast lämna in ansökan om plats.

4

Erbjudande om förskoleplats

Erbjudande om förskoleplats skickas till dig som vårdnadshavare via sms och/eller e-post. Du måste logga in i e-tjänsten för att läsa erbjudandet. Om det inte skulle finnas plats på någon av de förskolor du önskat, kommer du istället få erbjudande om plats på en annan förskola i kommunen så fort det finns en plats att erbjuda ditt barn.

Logga in i e-tjänsten och svara på erbjudandet inom fem kalenderdagar. Är ni fler än en vårdnadshavare ska ni båda svara på erbjudandet. Om erbjudandet inte besvaras inom fem kalenderdagar kommer er ansökan och erbjudande att avregistreras.

Så snart du tackar ja till ett av alternativen i din ansökan, även om det inte är ditt förstahandsval, så avregistreras du från kön. Om du istället väljer att tacka nej så står du kvar i kön till dina andra val, men är inte garanterad att få en barnomsorgsplats inom fyra månader.

5

Accepterad plats

När du tackat ja till en förskoleplats meddelas det till förskolan eller pedagogiska omsorgen. Därefter kontaktar du förskolan eller den pedagogiska omsorgen för att få introduktionstider.

Du är ansvarig för att betala avgiften och för att registrera ändringar som till exempel inkomst i e-tjänsten.

6

Schema

Du lägger in ditt schema i V-klass efter att barnet har börjat på förskolan. Barn får vara i förskolan under tiden du arbetar eller studerar. Om ditt barns tider på förskolan måste ändras för att du byter jobb eller går från arbete till studier så uppdaterar du de nya tiderna V-klass.

Om du är sjukskriven eller ska börja studera lämnar du in ett intyg om rektorn ber om det.

Byt förskola

Om du vill byta förskola åt ditt barn får du ställa dig i kö till en ny plats. Du ställer dig då i kö genom att göra en ny ansökan. Under rubriken "Typ av ansökan" anger du omplacering.

Om du byter från en kommunal till en annan kommunal förskola sägs din gamla plats upp automatiskt när du tackar ja till den nya förskoleplatsen.

Säg upp plats på förskolan

Om ditt barn inte längre har behov av plats i förskola för att barnet till exempel ska börja i förskoleklass eller flyttar från kommunen, ska du säga upp platsen. Uppsägningstiden är en månad och räknas från den dag din uppsägning registreras i e-tjänsten. Du betalar avgift oavsett om ditt barn är på förskolan under uppsägningstiden eller inte.

Om ditt barn inte kommer att vara på förskolan under sommaren innan det är dags att börja skolan, ska du säga upp platsen. Gör du inte det så sägs platsen automatiskt upp den 31 juli.

Uppsägning av plats vid kommunala förskolor och i de fristående förskolor och pedagogisk omsorg som är anslutna till den gemensamma kön, gör du via kommunens e-tjänst. Om ditt barn går i en förskola eller har pedagogisk omsorg som inte är ansluten till kommunens gemensamma kö, kontakta verksamheten direkt. Även Upplands-Bro kommun ska kontaktas i dessa fall.

Är du nöjd med informationen på sidan?