Uppdaterad 27 september 2022
Skriv ut

Synpunkter äldreomsorg och socialtjänst

För oss är det viktigt att du får god vård och omsorg. Det är också viktigt att din utredning går till som den ska, att du blir väl bemött och att dina rättigheter respekteras.

Lämna synpunkt till kommunen

Har du synpunkter på vård och omsorg eller socialtjänsten? Det kan handla om sådant som du själv eller en närstående upplevt. Kontakta då chefen för den verksamhet som saken gäller eller lämna din synpunkt via vår e-tjänst.

För att vi ska kunna undersöka händelsen är det viktigt att du beskriver:

  • vad som har hänt
  • var och när händelsen inträffade
  • hur händelsen påverkade dig eller din närstående.

Är du inte nöjd med svaret från kommunen? 

Om du inte är nöjd med det svar du fick när du kontaktade kommunen, och ditt ärende gäller vården, kontakta Patientnämnden. Patientnämnden är en opartisk instans som fungerar som en länk mellan dig och vården.

Tycker du att det finns allvarliga brister inom äldreomsorgen eller socialtjänstens verksamhet, kontakta Inspektionen för vård och omsorg, IVO.

Är du nöjd med informationen på sidan?