Uppdaterad 24 oktober 2023
Skriv ut

Kungsängens IP och nationellt träningscenter

Upplands-Bro kommun genomför en förstudie för att utveckla Kungsängens IP. Dels för att ge utökade möjligheter till idrott och fritidsaktiviteter i kommunen. Dels för att undersöka möjligheterna att få etableringen av Svenska Fotbollförbundets nya nationella träningscenter till kommunen. Ett nav för svensk fotbolls spelarutveckling och utbildningssatsningar som kan stärka både de svenska landslagen och det lokala föreningslivet i Upplands-Bro.

Ingen innehållsförteckning finns

Flygbild över Kungsängens IP

Kungsängens IP är idag en uppskattad och aktiv plats för rekreation och fritid. Mot bakgrund av kommunens expansion och tillväxt samt föreningslivets nuvarande och framtida behov vill Upplands-Bro kommun vidareutveckla Kungsängens IP med utökade möjligheter till idrott och fritidsaktiviteter, men också som mötesplats.

Förutom det lokala behovet bygger förstudien också på kommunens intentionsavtal med Svenska Fotbollsförbundet (SvFF) om att utreda möjligheterna att bygga ett nytt nationellt träningscenter i Kungsängen.

Ett nationellt träningscenter skulle vara bas för landslagen med ambitionen att bland annat innehålla fyra fullstora gräsplaner, en fullstor konstgräsplan, en fullstor inomhushall, hotell och kontor samt fysiologiskt och medicinskt center. Förutom satsningar på de svenska fotbollslandslagen kan en framtida etablering av centret leda till utveckling av det lokala och regionala idrottsföreningarna.

Förstudien omfattar utredning av mark-, plan- och exploateringsmöjligheter samt programmering, strukturplan - och kalkylarbete.

Är du nöjd med informationen på sidan?