Uppdaterad 26 september 2023
Skriv ut

Klövberga etapp 3

Samhällsbyggnadsutskottet beslutade 2022-05-31 om planuppdrag för detaljplanen Klövberga etapp 3. En detaljplan reglerar hur mark och vatten ska användas. Syftet är att utreda möjligheten att skapa nytt verksamhetsområde för lager, logistik, indutstri och sällanköpshandel.

Ingen innehållsförteckning finns

Illustration av stor byggnad
Planområdets läge på kartan markerat med blå cirkel

Planområdets läge på kartan

Det här händer nu

Förslag till detaljplan för sänds ut för samråd. Det innebär att du under samrådstiden har möjlighet att tycka till om förslaget.

Samrådstiden är måndag 25 september 2023 till torsdag 26 oktober 2023.

Öppet hus kommer att hållas i kommunhusets Kontaktcenter, i Kungsängens centrum, tisdag 10 oktober 2023, klockan 17:00-19:00.

Synpunkter på förslaget ska senast torsdag 26 oktober 2023 skriftligen framföras till: Upplands-Bro kommun, Kommunstyrelsen,

196 81 Kungsängen eller via e-post: kommunstyrelsen@upplands-bro.se

Ta del av planhandlingar och utredningar längre ned på sidan.

Är du nöjd med informationen på sidan?