Uppdaterad 19 juli 2023
Skriv ut

Rönnbärets förskola

Förskolan Rönnbäret i Kungsängen ligger nära skog och natur och består av två baser med tre team i åldersnära grupper. I teamen Glöd, Eld och Vatten går barn i åldern 1-3 år. Vind, Storm och Jord heter teamen för barn 3-5 år. Förskolan har en stor och inbjudande gård med bra möjligheter till lek och utforskande.

Foto på Rönnbärets förskola

Projekterande arbetssätt

Vårt arbete är projektinriktat och inspirerat av Reggio Emilias pedagogiska filosofi. I det projekterande- undersökande arbetssättet får barnen möjlighet att fördjupa sig i sina frågor och utforska sina hypoteser som uppstår utifrån områden i gemensamhetsprojektet. I arbetet utgår vi från barnens behov, nyfikenhet och intressen. Genom pedagogisk dokumentation fångar vi in barnens frågor, undersökanden och hypoteser, vilka utmanas genom undervisningen och de hundra språken. I lärmiljön finns digitala verktyg som lärplattor och interaktiva projektorer tillgängliga för barnen.

Vår film ger dig en inblick i Rönnbärets förskolas verksamhet och miljöer.

Hållbar framtid

Rönnbäret deltar i det kommungemensamma projektet för hållbar framtid: Barns relation till sin närmiljö - hoppfulla berättelser i ett hållbart lärande, vilket innebär att vi i undervisningen har som grundtanke att erbjuda barnen rika tillfällen till att uppleva och lära om kultur, hållbarhet och omtanke om våra medmänniskor, djur och natur.

Interkulturalitet och delaktiga föräldrar

På Rönnbäret ser vi olikheter som en tillgång och uppmuntrar till integration och kommunikation mellan barn och vuxna. Därför jobbar vi ständigt med att göra alla vårdnadshavare delaktiga i sina barns vardag. Alla ska känna sig trygga, sedda och hörda hos oss.

Maten på Rönnbärets förskola

Maten på Rönnbärets förskola följer kommunens gemensamma matsedel. Den är säsongsanpassad, miljömässigt hållbar och varierad med inslag från olika delar av världen. På menyn har vi både svensk husmanskost och elevernas “favoriträtter”.

Ansök till oss

Vill du ansöka om förskoleplats på Rönnbärets förskola? Gör ditt val i vår e-tjänst.

Kontakta oss

Vill du komma i kontakt med Rönnbärets förskola? Kontakta oss via vår lärplattform Vklass eller hör av dig direkt till förskolan.

Avdelning Blå entré

Avdelning Grön entré

Avdelning Röd entré

Avdelning Gul entré

Hitta till oss

Rönnbärsvägen 2, 196 32 Kungsängen

Är du nöjd med informationen på sidan?