Uppdaterad 08 mars 2024
Skriv ut

Pedagogisk omsorg i Upplands-Bro

Pedagogisk omsorg, även kallat familjedaghem, erbjuds i stället för förskola och innebär i regel att små grupper av barn i förskoleåldern tas emot i personalens eget hem.

Ingen innehållsförteckning finns

Är du nöjd med informationen på sidan?