Uppdaterad 31 mars 2023
Skriv ut

Beställ kartor

Här hittar du prisuppgifter och beställer de kartor som krävs när du ansöker om exempelvis bygg- eller marklov.

Primärkarta

Primärkartan kan användas för till exempel större exploateringsprojekt. Det kan också användas vid ansökan av bygglov utanför detaljplanelagt område. Vi har detaljerade primärkartor över tätorterna Kungsängen, Brunna och Bro med omnejd. Saknas primärkarta över just ditt område kan vi erbjuda en enklare översiktskarta.

Du beställer primärkartan via vår e-tjänst.

En primärkarta är ett utdrag från kartdatabasen och innehåller gränser, fastighetsbeteckning, byggnader och övriga topografiska objekt, så som vägar, järnvägar, adresser samt höjdinformation. Ett primärkarteutdrag kontrolleras inte i fält och kan därför innehålla inaktuella uppgifter.

Uppdateringar av kartan varierar i olika områden. Utdraget levereras i formatet dwg.

Nybyggnadskarta

Du använder nybyggnadskartan som situationsplan när du ansöker om bygglov för en nybyggnad inom detaljplanelagt område. Exempelvis ett en- eller flerbostadshus, ett fritidshus eller en industrilokal inom detaljplanelagt område. Kartan kan också användas vid ansökningar utanför detaljplanelagt område när vatten och/eller avlopp ska anslutas.

Fullständig eller förenklad nybyggnadskarta?

Vid större byggnationer som exempelvis ett bostadshus, fritidshus eller en industrilokal krävs i regel en fullständig nybyggnadskarta, men vid mindre tillbyggnad som exempelvis uthus och skyltar räcker det oftast med en förenklad nybyggnadskarta. I väldigt enkla ärenden kan ibland ett kartutdrag räcka.

Fullständig nybyggnadskarta

En fullständig nybyggnadskarta innehåller fastighetsgränser, höjder, befintliga byggnader, planinformation och anslutningspunkter. Kartans innehåll kontrolleras alltid i fält och inmätningar görs vid behov av befintliga byggnader och annat som ska vara med i kartan. En arbetsfix sätts ut. Den levereras digitalt i formatet dwg samt pdf.

Förenklad nybyggnadskarta

En förenklad nybyggnadskarta innehåller fastighetsgränser och befintliga byggnader och planinformation. Kartans innehåll kontrolleras alltid i fält och inmätningar görs vid behov av befintliga byggnader och andra detaljer som ska vara med i kartan. Den levereras digitalt i formatet dwg samt pdf, oftast i skala 1:500 på en A4 eller A3.

Kartutdrag

Ett kartutdrag innehåller fastighetsgränser och byggnader. Ingen kontroll görs i fält och fel kan därför förekomma. Den levereras digitalt i formatet pdf, oftast i skala 1:500 på en A4 eller A3.

Laserdata

Laserdata är höjddata från en laserskanning gjord från luften. Vår senaste laserdata är från 2019. Datan kan exempelvis användas för att skapa terrängmodeller eller för att skapa visualiseringar av byggnader.

Laserdata levereras som las eller xyz-fil.

Koordinatförteckningar

En koordinatförteckning är en lista med koordinater – en slags geografisk adress – för ett antal punkter, till exempel gränspunkter eller stompunkter.

En koordinatförteckning kan beställas av mätkonsulter som anlitas för större byggprojekt.

Priser och mer information

I kommunens kart- och mättaxa kan du hitta mer information om kartor. Du kan även hitta aktuell prislista för beställning av kartor.

Är du nöjd med informationen på sidan?