Pågående trafikstörningar

Mycket är på gång i Upplands-Bro, och ibland kan det leda till störningar. Här kan du hålla dig uppdaterad om pågående och kommande arbeten i kommunen och de driftstörningar som kan uppstå.  • Vi bygger ny gång- och cykelväg


    En ny gång- och cykelväg ska byggas längs med Ginnlögs väg mellan Jurstarondellen och idrottsplatsen i Bro. Den kommer att leda ökad trafiksäkerhet för fotgängare och cyklister som tar sig till Bro IP och Bro station.
    Läs mer


  • E.ON gräver för fjärrvärme i Bro


    E.ON genomför grävarbeten för fjärrvärme i gamla Bro. Gator som berörs är Byggmästarvägen, Bagarvägen, Tunavägen, Stationsvägen samt infartsparkeringen i Bro, vid Stationsvägen. Arbetet väntas pågå till och med mars 2024.
    Läs mer

Är du nöjd med informationen på sidan?