Uppdaterad 02 oktober 2023
Skriv ut

E.ON gräver för fjärrvärme i Bro

E.ON genomför grävarbeten för fjärrvärme i gamla Bro. Gator som berörs är Byggmästarvägen, Bagarvägen, Tunavägen, Stationsvägen samt infartsparkeringen i Bro, vid Stationsvägen. Arbetet väntas pågå till och med mars 2024.

Är du nöjd med informationen på sidan?