Uppdaterad 02 januari 2023
Skriv ut

Ekonomiskt bistånd

Ekonomiskt bistånd kallades tidigare socialbidrag och finns för att hjälpa personer och familjer med låga inkomster att täcka de grundläggande behoven, så som hyra, mat och el. När du ansökt görs en individuell kontroll och du får besked om du är berättigad till ekonomiskt bistånd eller inte.

Vem kan få ekonomiskt bistånd

Ekonomiskt bistånd ges enbart till dem som verkligen är i behov av det. Det innebär att du måste kunna visa att du har gjort allt du kan för att försörja dig och din familj. För att få ekonomiskt bistånd måste du först ha använt de tillgångar du har.

Ansök om ekonomiskt bistånd

Du ansöker om ekonomiskt bistånd via vår e-tjänst.

Så här går ansökan till

Ansökan om försörjningsstöd, ekonomiskt bistånd görs digitalt direkt från denna webbsida, länken hittar du längre ner på sidan. Se filmen och läs igenom informationen innan du loggar in.

Att tänka på

Om det är första gången du söker försörjningsstöd måste du ringa mottagningsfunktionen på vuxenenheten inom två arbetsdagar efter att du skickat in din ansökan. Det är först när vi fått ditt samtal som vi börjar arbeta med din ansökan.

Tänk på att samla alla uppgifter om inkomster och utgifter som ska tas upp i din ansökan – du kan bara ansöka en gång per månad.

I samband med din e-ansökan kan du bifoga handlingar. Se nedan under rubriken "Handlingar" vilka handlingar som ska bifogas.

Så här går det till

Du loggar in med din e-legitimation och fyller i ansökan.
Det går också bra att ansöka via din mobiltelefon. Om ni är två som söker behöver båda signera ansökan innan ni skickar den till kommunen.

Du kan bara söka försörjningsstöd en gång per månad med e-ansökan. När du har skickat din ansökan för en månadsperiod stängs e-ansökan för nya ansökningar under denna månadsperiod. Ansökan för nästa månadsperiod öppnar igen den 10:e månaden innan nästa månad.

När du ansöker med e-ansökan kommer du få dina beslut direkt i e-tjänsten istället för i pappersform via posten. Kontakta din handläggare om du istället önskar få dina beslut via posten. Det är viktigt att du ser till att dina kontaktuppgifter i e-tjänsten är korrekta så att dina notiser kommer till rätt telefonnummer och e-postadress. Du kan själv uppdatera kontaktuppgifterna under "min profil" i e-tjänsten.

Logga in med e-legitimation

Både du och din make/maka/partner/sambo behöver e-legitimation när ni söker ekonomiskt bistånd tillsammans. Om du inte redan har e-legitimation kan du ordna det via din bank.

E-legitimation för dig som inte är internetbankkund

Hos Skatteverket kan du ansöka om ett id-kort om du är folkbokförd. Skatteverkets id-kort innehåller en e-legitimation från Telia som du kan använda via en kortläsare till en dator.

Dina uppgifter

Var noga med att fylla i alla fält och tänk på att du ansvarar för att uppgifterna är korrekta och sanna.

Handlingar

Nyansökan:
Ansöker du för första gången behöver du skicka in vissa handlingar. Vilka handlingar får du veta när du kontaktat mottagningen.

Återansökan:
Varje månad behöver du bifoga följande handlingar med din ansökan:
- Kontoutdrag för 1 månad tillbaka.
- Underlag som styrker betald hyra, t.ex via kontoutdrag eller kvitto.
- Underlag som styrker alla de kostnader du ansöker om, t.ex el-faktura, kvitto på medicin, kvitto på SL-kort etc.

Meddelanden

I e-tjänsten, där du ansöker om ekonomiskt bistånd, finns funktionen Meddelanden. Detta är en meddelandetjänst som du kan använda för att skicka e-post och bifoga handlingar direkt till din handläggare helt sekretesskyddat.

  • Pengar du har sparade på banken
  • Aktier
  • Bostadsrätt eller villa
  • Bil
  • Gåvor och arv

Skulder omfattas generellt inte av rätten till ekonomiskt bistånd.

Du ska vara inskriven på Arbetsförmedlingen från första arbetslösa dagen. Du ska också fullfölja kontakt och planering med Arbetsförmedlingen och vara aktivt arbetssökande. Det motsvarar heltidssysselsättning åtta timmar per dag.Om du är arbetsför kommer du att få ta kontakt med Arbetsmarknadsenheten på Upplands-Bro kommun som tar fram en planering för hur du ska komma tillbaka till arbetslivet.
Tackar du nej till ett arbete eller en arbetsmarknadsåtgärd riskerar du att få helt eller delvis avslag på din ansökan om ekonomiskt bistånd.

Om du är arbetsför kommer du att få ta kontakt med Jobbcenter på Upplands-Bro kommun som tar fram en planering för hur du ska komma tillbaka till arbetslivet.

Är du föräldraledig och i behov av ekonomiskt bistånd ska du i första hand ta ut föräldrapenning via Försäkringskassan sju dagar per vecka med full ersättning. Har du tagit ut maximal föräldrapenning (alltså 7 dagar i veckan) men ändå inte klarar din försörjning kan du ha rätt till kompletterande ekonomiskt bistånd.

Sök förskoleplats i god tid – senast fyra månader innan barnets ettårsdag – så att du kan skriva in dig på Arbetsförmedlingen när barnet har fyllt ett år. Generellt godtas det inte att man är föräldraledig efter att barnet har fyllt ett år. Förväntan är att du ställer dig till arbetsmarknadens förfogande så snart barnet har rätt till barnomsorgsplats. Om det finns skäl till att du behöver vara föräldraledig en längre tid så bedöms skälen i en utredning efter att du ansökt om ekonomiskt bistånd. 

Börja tidigt att söka arbeten. Du behöver ha en plan för hur du ska försörja dig när föräldraledigheten är slut.

Är du gift, sambo eller registrerad partner ska ni ansöka om ekonomiskt bistånd tillsammans. Era utgifter och inkomster räknas gemensamt. I första hand ska ni hjälpa varandra ekonomiskt.

Då ska du ansöka om pension. Om pensionen inte räcker för en skälig levnadsnivå kan du ansöka om bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd. Det gör du via Pensionsmyndigheten.

Stanna inte i en våldsam relation för att du rädd att inte klara din försörjning. Du kan ha rätt till ekonomiskt bistånd tills du kan försörja dig själv.

Alla som jobbar på socialtjänsten har tystnadsplikt, så den du separerar ifrån får inte veta någonting om dig.

Prata med oss på Mottagningsenheten så kan vi hjälpa dig med både skydd och ekonomiska frågor. Du når oss via kontaktcenter. På kvällar, nätter och helger kontaktar du Socialjouren Nordväst.

Socialjouren

Medborgare i övriga nordiska länder har samma rättigheter som svenska medborgare till ekonomiskt bistånd.

Du som har uppehållstillstånd eller är EU/EES-medborgare och har eller söker arbete, och bedöms ha en verklig chans att få det, kan också ha rätt till ekonomiskt bistånd.

Om du saknar uppehållstillstånd har du inte rätt till ekonomiskt bistånd.

Vilket ekonomiskt bistånd kan jag få?

Ekonomiskt bistånd kan ges till utgifter enligt det som kallas riksnormen. I riksnormen beskrivs till exempel hur mycket pengar som behövs för utgifter som mat, kläder, fritid och hygien. Summan beror på hur många ni är som bor på samma adress och om du har en familj. Riksnormen är gemensam för alla kommuner och beslutas av regeringen.

På Socialstyrelsen kan du läsa mer om vad som ingår i riksnormen och vad det betyder.

Utöver normen kan du även få bistånd till hyra (om den är skälig), el, hemförsäkring, arbetsresor, bredbandsuppkoppling, läkarvård och fackförenings- och a-kasseavgift. Dessa kostnader ska du styrka med hyreskontrakt, räkningar eller kvitto.

Provberäkning

Du kan göra en förenklad provberäkning på Socialstyrelsens webbplats för att se om du kan få ekonomiskt bistånd. Kommunens bedömning kan vara annorlunda från resultatet av provberäkningen eftersom din handläggare tar hänsyn till fler faktorer.

Är du nöjd med informationen på sidan?