Uppdaterad 26 september 2022
Skriv ut

Synpunkter bygglov

Om du anser att beslutet om ditt bygglov är felaktigt finns möjlighet att överklaga beslutet. Det ska då ske inom tre veckor efter det att du har fått ditt beslut.

Sidinnehåll

Kommunen fattar beslut

På kommunen är det bygg- och miljönämnden som bedömer vad som är skäligt att förändra med tanke på hur området är bebyggt i övrigt, och i vilken grad bygget kan störa grannarna. Kom ihåg att det handlar om eventuella störningar (skuggning, brandspridning, närhet till fönster med inblick och liknande) och inte om byggnadens utformning eller vad grannen tidigare gjort.

Överklaga beslut

Kontaktcenter

Är du nöjd med informationen på sidan?