Uppdaterad 13 februari 2023
Skriv ut

Bygga till huset

Ska du bygga till ditt hus? Här hittar du information om vad du behöver tänka på.

Ingen innehållsförteckning finns

Vi är många som drömmer om extra utrymme, fler fönster och rum. Men för att göra en tillbyggnad krävs först ett bygglov och för att du ska kunna genomföra din bygglovsansökan krävs följande dokument:

  • en situationsplan upprättad på en enkel nybyggnadskarta (max två år gammal) i skala 1:400. På situationsplanen ska du rita in tillbyggnaden och ange bredd och längd samt placeringsmått.
  • en planritning i skala 1:100 med ritningshuvud. På planritningen ska du rita in saker som fönster- och dörröppningar, väggtjocklekar och rumsfunktioner.
  • en fasadritning för alla fasader i skala 1:100 med ritningshuvud. Ha med befintliga och nya marklinjer vid fasaden ut till tomtgräns.
  • en sektionsritning skala 1:100 med ritningshuvud. Dvs byggnaden i genomskärning där man bl. a. ser hur byggnaden är förankrad i marken, taklutning och placering av fönster och dörrar.

Viktigt om ritningar och övriga handlingar

Oavsett storlek på fastighet ska de digitala handlingarna vara i pdf-format och ritningarna vara fackmannamässigt utförda.

Vid tillbyggnad av större fastigheter

För tillbyggnad av större byggnader som exempelvis flerbostadshus, kontor, publika lokaler krävs även en markplaneringsritning där infartsvägar, parkeringsplatser och sophantering är inritade.

Är du nöjd med informationen på sidan?