Uppdaterad 07 december 2022
Skriv ut

Jobba som timvikarie

Som vikarie hos oss är du timanställd och kan jobba inom vård- och omsorg, förskola, eller kultur och fritid. Du arbetar inom det som vi kallar vikariefunktionen. Är du utbildad eller har erfarenhet av flera yrken kan du jobba inom flera verksamheter. Så här rekryterar vi vikarier.

Sidinnehåll

Lediga jobb

Du hittar alla lediga vikariat på sidan lediga jobb. Vi rekryterar vikarier när det finns behov i våra verksamheter. Därför kan det dröja innan vi hör av oss även om det ligger tjänster ute.

Rekryteringsprocess timvikarier

 • 1

  Fyll i en ansökan

 • 2

  Gruppintervju

 • 3

  Test

 • 4

  Referenstagning

 • 5

  Kontraktskrivning och information

 • 6

  Introduktion på plats

1

Fyll i en ansökan

Vi använder oss av en CV-lös rekryteringsprocess när vi rekryterar vikarier till Vikariefunktionen. Vi vill därför inte att du skickar oss ett CV eller personligt brev. Du får istället svara på ett antal urvalsfrågor.

2

Gruppintervju

Går du vidare i vår rekryteringsprocess är en gruppintervju online nästa steg. Vissa frågor ställs muntligen och andra får du svara på i ett frågeformulär. Du ska också förbereda två referenser till gruppintervjun.

3

Test

Du får också göra ett test via mobil eller dator. Testet använder vi för att tidigt kunna bedöma en kandidats lämplighet för jobbet. Det består av två delar, MAP och Matrigma. En del mäter logiskanalytisk förmåga och en del mäter din personlighet och hur du gillar att arbeta.

Olika tester

MAP står för Measuring and Assessing Individual Potential och är ett personlighetstest som bygger på femfaktormodellen. MAP är ett omfattande personlighetstest där resultaten kan jämföras mot andras svar.

Matrigma är ett icke-verbalt begåvningstest som ger ett mått på personens generella begåvning genom problemlösning. Eftersom Matrigma inte innehåller några språkliga element så är det oberoende av kulturell eller språklig bakgrund. Därmed är det ett mer jämlikt och icke-diskriminerande test som driver mångfald.

4

Referenstagning

Är du slutkandidat i rekryteringsprocessen kommer vi att kontakta minst två referenser från dina tidigare arbetsplatser. Vi ser gärna att åtminstone en referent är en tidigare chef. Frågorna vi ställer är baserade på kompetenserna som beskrivs i kravprofilen.

5

Kontraktskrivning och information

För att vi ska kunna skriva ett anställningsavtal med dig måste du visa ett giltigt utdrag ur polisens belastningsregister vid kontraktsskrivningen.

Vid kontraktsskrivningen får du även information om hur vårt bokningssystem fungerar och hur det är att arbeta som vikarie hos oss.

6

Introduktion på plats

Du får en introduktion på den arbetsplats du ska arbeta på. Introduktionen varierar beroende på vilken verksamhet du arbetar i. Glöm inte att lägga in när du är tillgänglig i vårt bokningssystem.

Är du nöjd med informationen på sidan?