Uppdaterad 25 augusti 2022
Skriv ut

Trumpetartorp

Samhällsbyggnadsutskottet beslutade i december 2017 om planuppdrag. En detaljplan reglerar hur mark och vatten ska användas.
Syftet är att utreda möjligheten till etablering för en drivmedelsstation och en snabbmatsrestaurang på platsen. Det planeras även en gång- och cykelväg med anslutning till Lejondalsvägen.

Planområdet ligger direkt norr om E18 vid den nya trafikplatsen Kockbacka. Planområdet är ungefär 2 hektar stort. Idag består området till största del av skog och ängsmark.

Planområdet markerat på kartan med blått

Planområdet markerat på kartan

Det här händer nu

Förslaget var utsänt för samråd 18 juni - 6 september 2019. Nu sammanställer vi de synpunkter som kommit in och bearbetar förslaget. Synpunkterna kommer att besvaras i en samrådsredogörelse som görs tillgänglig i nästa skede av planprocessen. Då kommer också ett nytt tillfälle att tycka till om förslaget.

Ta del av planhandlingar och utredningar längre nedan.

Är du nöjd med informationen på sidan?