Uppdaterad 09 november 2022
Skriv ut

Korsängen

Kommunstyrelsen beslutade 2012 om planuppdrag för hela området.
Målsättningen är att utveckla området till en levande stadsdel med bostäder och lokaler för verksamheter. Den nya bebyggelsen ska anpassas till den närliggande kulturmiljön.

Länk till etapp 1 hittar du längre ned på sidan.

Ingen innehållsförteckning finns

Programområdets läge på kartan markerat med blått

Programområdets läge på kartan

Programområdet markerat på kartan markerat med vit streckad linje.

Programområdet markerat på kartan. Området ligger söder om Kungsängens kyrka och Kungsängens hembygdsgård.

Handlingar

Är du nöjd med informationen på sidan?