Uppdaterad 27 oktober 2022
Skriv ut

Avgifter och taxor för bygglov

Ett bygglov eller en anmälan av ett bygge kostar och priset varierar beroende på storlek på projekt, plats och vad du ska bygga. Förutom avgift för bygglovet eller anmälan kan det tillkomma andra avgifter, exempelvis för platsbesök och utstakning. Observera att avgifterna är desamma oavsett om bygglovet beviljas eller ej.

Taxa

Här kan du hitta den aktuella bygglovstaxan för plan- och bygglov.

Om du har frågor angående taxan, ta gärna kontakt med bygglovsenheten via kontaktcenter.

Kostnad vid avvikelse från detaljplanen

Om ansökan avviker från detaljplanen blir din bygglovskostnad 25 procent dyrare. Priset varierar beroende på hur omfattande ärendet är. Därför är det inte möjligt att ange ett fast belopp för olika bygglovsärenden.

Kostnad vid egen utstakning

Om du själv gör utstakningen tar vi ut en avgift för underlag och grundmaterial. Avgiften är 20 procent av det som skulle debiterats om kommunen hade utfört samma arbete.

Faktura och betalning

Efter att vi fattat beslut i ditt ärende eller när din beställda karta eller mätning är klar skickar vi en pappersfaktura. Det kan ta några veckor innan fakturan kommer.

Är du nöjd med informationen på sidan?