Uppdaterad 29 januari 2024
Skriv ut

Avgifter och taxor för bygglov

Ett bygglov eller en anmälan av ett bygge kostar och priset varierar beroende på storlek på projekt, plats och vad du ska bygga. Förutom avgift för bygglovet eller anmälan kan det tillkomma andra avgifter, exempelvis för platsbesök och utstakning. Observera att avgifterna är desamma oavsett om bygglovet beviljas eller inte.

Taxa

Här kan du hitta den aktuella bygglovstaxan.

Här kan du hitta den aktuella kart- och mättaxan som gäller om du behöver beställa kartor eller utstakning.

Om du har frågor angående taxan, ta gärna kontakt med kontaktcenter.

Kontaktcenter

08-581 690 00 Stängt

Kostnad vid avvikelse från detaljplanen

Om ansökan avviker från detaljplanen blir din bygglovskostnad 25 procent dyrare. Priset varierar beroende på hur omfattande ärendet är. Därför är det inte möjligt att ange ett fast belopp för olika bygglovsärenden.

Faktura och betalning

Efter att vi fattat beslut i ditt ärende eller när din beställda karta eller mätning är klar skickar vi en pappersfaktura. Det kan ta några veckor innan fakturan kommer.

Är du nöjd med informationen på sidan?