Uppdaterad 16 april 2024
Skriv ut

EU-valet 2024

Den 9 juni 2024 är det EU-val i Sverige. Förtidsröstningen pågår från och med den 22 maj 2024 till och med valdagen.

Glad kvinna med röstkort

Information om EU-valet

Vart femte år väljer medborgare i Europeiska unionens medlemsländer sina representanter till ledamöter av Europaparlamentet. Sverige har 21 platser i Europaparlamentet och i valet röstar du om vem som ska representera Sverige under mandatperioden 2024–2029.

Tillsammans med företrädare för EU-ländernas regeringar utformar och beslutar ledamöterna om nya lagar som påverkar hela EU, från stöd till ekonomin och kampen mot fattigdom till klimatförändringar och säkerhet. Att rösta i EU-valet är din möjlighet att påverka vad Europeiska unionen ska fokusera på under de kommande fem åren.

Får du rösta i EU-valet?

Du har rösträtt till EU-valet om du

 • har fyllt 18 år senast på valdagen
 • är svensk medborgare och är eller har varit folkbokförd i Sverige
 • är medborgare i något av EU:s medlemsländer, är folkbokförd i Sverige och har anmält dig till röstlängden senast 30 dagar före valdagen.

Arbeta som röstmottagare

Vi har rekryterat röstmottagare till alla förtidsröstningslokaler och till vallokalerna på valdagen. Är du intresserad av att bli röstmottagare kan du skriva upp dig på vår reservlista. Mejla oss på: valnamnden@upplands-bro.se.

Att arbeta som röstmottagare innebär att du medverkar till att valet genomförs korrekt, tryggt och säkert och därför har vi sökt dig som har en god administrativ förmåga, gillar att möta och hjälpa människor, är noggrann och effektiv och dessutom är över 18 år. Du behövde inte vara boende i kommunen. En obligatorisk utbildning ingår i förberedelserna för arbetet som röstmottagare. Ersättning utgår vid utbildningen.

Är du politiskt aktiv och finns med på en valsedel? Då är du dessvärre inte aktuell som röstmottagare. Det är du inte heller om du som person förknippas med något av de valbara partierna.

Att arbeta som röstmottagare under valdagen innebär att du tillsammans med andra röstmottagare, en vice ordförande och en ordförande håller ordning i lokalen, delar ut valkuvert, tar emot röster och prickar av i röstlängden. Efter stängning återställer du tillsammans med övriga röstmottagare, lokalen och räknar rösterna. Du bör vara inställd på en lång arbetsdag.

Förtidsröstning sker under perioden 22 maj till den 9 juni. Under förtidsröstningen kommer du som arbetar vara schemalagd.

Här arbetar du med att det är ordning i lokalen, tar emot röster och fyller i väljarförteckning, berättar hur det går till för nya röstande och hjälper till med att eventuellt skriva ut röstkort. intresset för att arbeta i förtidsröstningslokal har varit stort och just nu pågår nästa steg i arbetet med att bemanna våra förtidsröstningslokaler.

Arvodesnivåerna vid 2024 års val fastställs till:

 • 3 950 kronor för ordförande i valdistrikt
 • 3 300 kronor till vice ordförande i valdistrikt
 • 2 700 kronor till röstmottagare i valdistrikt och i förtidsröstningslokal under valdagen
 • 190 kronor/ timme för röstmottagare i förtidsröstningslokal till och med den 8 juni.
 • 500 kronor i utbildningsarvode

Förtidsrösta

Förtidsröstningen pågår mellan den 22 maj och 9 juni. Du kan förtidsrösta var du vill i Sverige. Du är alltså inte bunden till att förtidsrösta i den kommun som du är bor i.

Information om förtidsröstningslokaler och öppettider ser du här nedan.


Veckodag

DatumÖppettider
Onsdag

22 maj

16-19

Torsdag

23 maj

16-19

Fredag

24 maj

16-19

Söndag

26 maj

12-16

Måndag

27 maj

15-19

Tisdag

28 maj

15-19

Onsdag

29 maj

15-19

Torsdag

30 maj

15-19

Fredag

31 maj

15-19

Lördag

1 juni

12-16

Söndag

2 juni

12-16

Måndag

3 juni

11-19

Tisdag

4 juni

11-19

Onsdag

5 juni

11-19

Torsdag

6 juni

10-16

Fredag

7 juni

11-19

Lördag

8 juni

10-16

Söndag (valdagen)

9 juni

8-21

 

Kommunhuset

Veckodag

Datum

Öppettid

Onsdag

22 maj

16-19

Torsdag

23 maj

16-19

Fredag

24 maj

16-19

Lördag

25 maj

11-16

Måndag

27 maj

15-19

Tisdag

28 maj

15-19

Onsdag

29 maj

15-19

Torsdag

30 maj

15-19

Fredag

31 maj

15-19

Lördag

1 juni

12-16

Söndag

2 juni

12-16

Måndag

3 juni

11-19

Tisdag

4 juni

11-19

Onsdag

5 juni

11-19

Torsdag

6 juni

10-16

Fredag

7 juni

11-19

Lördag

8 juni

10-16

Söndag (valdagen)

9 juni

8-20


Plats

DatumÖppettider
Parkeringen utanför Willys i Bro

Tisdag 28 maj

15-18

Parkeringen utanför Willys i Bro

Onsdag 29 maj

15-18

Rösta på valdagen

Valnämnden har beslutat att följande vallokaler nedan ska användas vid EU-valetden 9 juni.

På röstkortet som du får från Valmyndigheten står det i vilken vallokal du ska rösta. Om du inte fått ditt röstkort eller inte har det tillgängligt kan du via vår kommunkarta se vart du som är boende i kommunen ska rösta. Den hittar du på länken "hitta din vallokal" nedan.

Valllokaler

Distrikt

Vallokal

Upplands-Bro Låssa

Jensen Grundskola 4-9

Upplands-Bro Södra

Jensen grundskola F-3

Upplands-Bro Härnevi-Skällsta

Härneviskolans matsal

Upplands-Bro Råby

Råbyskolans matsal

Upplands-Bro Finnsta

Florasalen, Dagcentralen

Upplands-Bro Kockbacka

Finnstasalen

Upplands-Bro Lennartsnäs- Tibble Ö

Ekhammarskolans matsal

Kungsängen N- Stäksön

Bergaskolans matsal

Upplands-Bro Kungsängens Södra

Dagcentralen matsal

Upplands-Bro Korsängen

Dagcentralen samlingsal

Upplands-Bro Tibble N

Upplands-Bro gymnasiet matsal

Upplands-Bro Sylta-Tibble Västra

Lillsjöskolans gymnastiksal

Upplands-Bro Norrboda

Kristallens förskolas matsal

Upplands-Bro Brunna Södra

Hagnässkolans matsal

Upplands-Bro Brunna Norra

Brunnaskolans matsal

Upplands-Bro Håtuna-Håbo-Tibble

Tjustaskolan, gymnastiksal

Hjälp vid röstning

Du kan få hjälp att rösta på tre olika sätt:

 • Du kan få hjälp i vallokalen av röstmottagarna om du behöver det.
 • Du kan också utse ett personligt bud som röstar i ditt ställe, om du inte själv kan ta dig till vallokalen.
 • Du kan kontakta valkansliet som kan ordna en ambulerande röstmottagning.

I våra förtidsröstningslokaler finns det röstmottagare som kan stötta dig i hur röstningen går till. Ta gärna kontakt med någon av dessa om du behöver hjälp.

Att rösta med bud betyder att någon annan än du tar med din röst till vallokalen eller till en lokal för förtidsröstning.

Du kan rösta med bud av följande anledningar:

 • sjukdom
 • ålder
 • funktionsnedsättning
 • intagen på häkte eller kriminalvårdsanstalt
 • om du bor eller vistas vid en lantbrevbärarlinje kan du också budrösta med hjälp av lantbrevbäraren.

För att rösta med bud behöver du ett bud, ett vittne och särskilt material för att budrösta. Det kan hämtas på alla ställen där du kan rösta, beställas från Valmyndigheten eller hämtas hos kommunen. Du kan göra i ordning din röst tidigast den 16 maj 2024. Budet kan lämna din från och med den 22 maj när förtidsröstningen öppnar till och med valdagen den 9 juni.

Om du inte kan ta dig till en röstningslokal eller känner någon som kan vara bud åt dig, kan kommunen ordna med en ambulerande röstmottagare.

Detta gäller dig som inte kan ta dig till röstningslokal på grund av:

 • sjukdom
 • ålder eller
 • funktionsnedsättning.

Ambulerande röstmottagning betyder att två röstmottagare kommer hem till dig eller annan plats där du befinner dig för att ta emot din röst. Din röst ska göras i ordning på samma sätt som en förtidsröst i en lokal för förtidsröstning. Hur du bokar ambulerande röstmottagare kommer att publiceras här lite längre fram.

Är du nöjd med informationen på sidan?