Uppdaterad 24 oktober 2023
Skriv ut

Husdjur

Störs du av grannens husdjur, vilt eller skadedjur? Här kan du läsa mer om hur du kommer till rätta med problemet. För att äga vissa slags husdjur krävs tillstånd, och det kan du ansöka om här. Du hittar också information om hur du begraver ett kärt husdjur när det har blivit dags att ta farväl.

Ansök om tillstånd för att äga djur 

För att äga vissa djur, inom tätbebyggt område, behöver du ansöka om särskilt tillstånd. Det gäller dig som har:

 • Nötkreatur, häst, får, get, gris
 • Pälsdjur, eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur
 • Orm

Du ansöker om tillstånd via vår blankett. Fyll i den och skicka in till kontaktcenter.

Hundar

Att vara hundägare kan vara fantastiskt, men samtidigt måste du som husse eller matte se till att din hund inte stör, skrämmer eller skadar människor och andra djur.

Mellan den 1 mars och 20 augusti får hundar inte springa lösa där det kan finnas vilda djur och fåglar. Det är för att skydda vilt under den mest känsliga tiden då de får sina ungar. Under resten av året måste du se till att din hund inte driver eller förföljer något vilt. Undantaget är om ni ingår i ett jaktlag.

I Upplands-Bro måste du ha din hund kopplad när ni vistas på:

 • Gång- och cykelvägar
 • I parker
 • På kommunens friluftsanläggningar och idrottsplatser
 • På iordningsställda motionsspår eller vandringsleder
 • Vid allmänna badstränder och lekplatser
 • På begravningsplatser och kyrkogårdar

Hundbajs ska plockas upp på offentlig plats inom hela kommunen.

Katter

Katten är ett av våra mest älskade sällskapsdjur. Vissa kan ha innekatter men kattens naturliga beteende gör att det är svårt att hålla den inom ett begränsat område. Det ställer krav på kattens ägare, som har ansvaret att se till att katten inte skapar otrivsel för grannarna.

Inom tättbebyggda områden är det särskilt viktigt att du kastrerar/steriliserar, vaccinerar, avmaskar och id-märker din katt. Om du har id-märkt din katt så måste du själv se till att den finns registrerad hos Svenska Kennelklubben eller Sverak.

Ormar

För att du ska få ha en orm hemma måste du ansöka om tillstånd. Det handlar dels om försäkran om god djurskötsel, men också av hänsyn till den rädsla som många människor har för ormar.

 • Ormen ska förvaras i terrarium enligt givna föreskrifter.
 • Terrariet ska vara stängt när inte utfodring eller hantering av ormen sker.
 • I terrariet ska dörrar, lock, skjutglas och liknande vara väl inpassade och säkrade med reglar, haspar eller motsvarande.
 • Terrariet ska hållas låst när inte utfodring, hantering eller övrig skötsel sker.
 • Terrariet ska ha en skylt med korrekt artnamn och en varningsskylt om att terrariet innehåller giftormar.
 • Lokalen som giftormen förvaras i ska vara rymningssäker. Ventiler och liknande öppningar ska ha nät eller andra anordningar som förhindrar att ormen tar sig ut ur huset eller lägenheten.

Sällskapsdjur som stör

Om du störs av ett sällskapsdjur, exempelvis en skällande hund eller jamande katt, kontakta i första hand djurägaren. Kvarstår problemet, ring kommunen och be att få tala med miljöenheten.

Misstänker du att ett tamdjur far illa? Exempelvis en katt, hund, häst eller ko. Kontakta Länsstyrelsen.

Vilda djur som stör

Ibland kliver rådjur, kaniner, vildsvin och andra djur in på tomten. Då är fastighetsägaren den som har jakträtten för marken som hör till fastigheten, och den som ska kontakta Jägarförbundet i Upplands-Bro. Om du hittar ett skadat eller sjukt vilt djur/fågel kontaktar du Länsstyrelsen. 

Om det är akut på kvällar och helger ring polisen. Ring även polisen om du ser ett allvarligt skadat djur.

Polisen

Kontakta kommunen om du upptäcker vilda djur på kommunal mark, exempelvis park, strand eller lekplats.

Skadedjur som stör

Har du problem med skadedjur? Här kan du läsa om hur du går tillväga och vem du kontaktar för att bli av med dem.

Om du har problem med skadedjur ska du i första hand kontakta din hyresvärd, fastighetsägare eller styrelse. Det är fastighetsägaren som har skyldighet att se till så att bostaden inte har skadedjur.

Som husägare ska du i första hand kontakta ditt försäkringsbolag för att komma i kontakt med en skadedjursbekämpningsfirma. Om djuren kommit via det kommunala avloppet ska du också kontakta kommunen.

Kontaktcenter

08-581 690 00 Stängt

Kontakta i första hand fastighetsägaren som har skyldighet att se till så att fastigheten inte har skadedjur.

Upptäcker du skadedjur på kommunal mark kontakta kommunen.

Kontaktcenter

08-581 690 00 Stängt

Begravning av husdjur

I Upplands-Bro kommun finns ingen kommunal begravningsplats för husdjur, men du får begrava ditt avlidna husdjur på den egna tomten om du gör det på rätt sätt.

 • Välj en torrare plats lite högre i terrängen. Håll tillräckligt skyddsavstånd till vattentäkter, vattendrag eller diken. Avstånd beror på markens lutning och jordtyp. Femtio meters avstånd från närmsta brunn räcker oftast gott och väl.
 • Gräv en grop på minst en meters djup vars botten bör vara minst en meter ovanför grundvattennivån. Tänk dig att du gräver en grop – på vilket djup uppskattar du att markvattnets yta skulle hamna som högst under året när det är som blötast?
 • Djuren ska grävas ner så att de täcks av minst 80 centimeter jord.
 • Större hundar bör kremeras först. Kontakta en veterinär för kremering.
 • Det är endast tillåtet med enkel utsmyckning och inga staket får finnas runt graven.

Är du nöjd med informationen på sidan?