Uppdaterad 14 november 2022
Skriv ut

Avfall och återvinning

Här hittar du information om vad som gäller för dig som privatperson och om återvinning i dina kvarter. Är du företagare eller representant för en bostadsrättsförening, gå till våra företagssidor.

Här hittar du svar på hur du sorterar de allra vanligaste hushållssoporna. För en komplett sorteringsguide, ladda ned avfallsappen. Som villaägare sorterar du dina sopor i fyrfackskärl. Bor du i lägenhet sorterar du antingen i soprummet eller på återvinningsstationerna.

Sorteringsguide i avfallsappen

Vad gör du med den gamla krukan, frigoliten och de trasiga strumporna? Slänga i soporna eller ta med till återvinningsstationen? Svaren finns i ”Sorteringsguide A-Ö” som du hittar i avfallsappen.

Plastförpackningar

Plastbärkassar, plastpåsar, plasttuber, refillpaket, plastfolie, plastflaskor, plastburkar, små dunkar och hinkar (sylt), chipspåsar, frigolit. Pantflaskor lämnas i butiker.

Pappersförpackningar

Pasta- och flingpaket, dryckeskartonger, pizza-kartonger, sockerpåsar, pappersbärkassar, omslagspapper, wellpapplådor.

Metallförpackningar

Konservburkar, tomma sprayburkar, tuber, kapsyler och lock, dryckesburkar utan pant, torra färgburkar, aluminiumfolie och aluminiumformar. Pantburkar lämnas i butiker.

Glasförpackningar

Flaskor och burkar. Färgade och ofärgade glasförpackningar sorteras var för sig.

Tidningar och returpapper

Tidningar, tidskrifter, kataloger, reklamblad, broschyrer, kontorspapper, skriv- och ritpapper, pocketböcker. Obs! Kuvert ska slängas bland hushållssoporna på grund av limmet som det försluts med.

Matavfall

Ditt matavfall bör slängas separat i de bruna papperspåsarna som är avsedda för matavfall.

Att återvinna ska vara enkelt. I kommunen finns därför två kretsloppscentraler och ett flertal återvinningsstationer där du lämnar ditt sorterade avfall. Här hittar du som privatperson adresserna, öppettider och praktisk info – men enklast är att du laddar ner vår avfallsapp så har du alltid allting samlat i fickan.

Så funkar det på kretsloppscentralerna

Upplands-Bro har två kretsloppscentraler för sortering och återvinning av grovt avfall. Den ena av dem ligger i Skällsta, den andra i Brunna.

Du som bor i kommunen kan passera grindarna med hjälp av körkortets streckkod. Saknar du körkort kan du beställa ett besökskort här.

 • Wellpapp och kartong
 • Metallskrot (ta bort detaljer av plast och trä)
 • Trä, virke, (slipers och trallvirke i separat container)
 • Elavfall, exempelvis datorer, TV-apparater, telefoner, brandvarnare, lysrör
 • Farligt avfall (färg, olja, lösningsmedel, batterier, etc
 • Spisar, kylskåp och frysa
 • Byggavfall
 • Övrigt grovavfall och icke brännbart avfal
 • Trädgårdsavfall
 • Däck

Den totala mängden får inte vara mer än två kubikmeter (2 m³) per besök och dag, därefter tillkommer en kostnad om 350 kr för varje extra 2 m³. Begränsningen gäller inte för trädgårdsavfall och ris. Inne på kretsloppscentralerna finns tydliga skyltar som talar om vad som ska slängas var. Är du det minsta osäker – fråga personalen på plats så hjälper de dig!

Kretsloppscentralen i Skällsta

Välkommen till kretsloppscentralen i Skällsta. Här kan du lämna, sortera och återvinna grovt avfall . Är det stängt hos oss är du välkommen till kretsloppscentralen i Brunna istället.

Kretsloppscentralen Skällsta

Öppettider vecka 39
Dag Öppet Information
Måndag 25/9
11.00 - 19.00
Onsdag 27/9
11.00 - 19.00
Lördag 30/9
10.00 - 15.00
Söndag 1/10
10.00 - 15.00

Kretsloppscentralen är stängd under dessa helgdagar

Nyårsdagen, Trettondag jul, Långfredagen, Påskdagen, Annandag påsk, Första maj, Kristi himmelsfärdsdag, Sveriges nationaldag, Midsommarafton, Midsommardagen, Alla helgons dag, Julafton, Juldagen, Annandag jul och Nyårsafton.

För att det ska vara enkelt för dig att hitta rätt när du kommer till kretsloppscentralen har vi tagit fram en karta över kretsloppscentralen.

Illustration över Skällsta kretsloppscentral
Skällsta kretsloppscentral

Kretsloppscentralen i Brunna

Välkommen till kretsloppscentralen i Brunna. Här kan du lämna, sortera och återvinna grovt avfall, eller besöka vår bytesbod . Är det stängt hos oss är du välkommen till kretsloppscentralen i Skällsta istället.

Kretsloppscentralen Brunna

Öppettider vecka 39
Dag Öppet Information
Tisdag 26/9
11.00 - 19.00
Torsdag 28/9
11.00 - 19.00
Fredag 29/9
11.00 - 16.00
Lördag 30/9
10.00 - 15.00
Söndag 1/10
10.00 - 15.00

Kretsloppscentralen och bytesboden är stängda under dessa helgdagar

Nyårsdagen, Trettondag jul, Långfredagen, Påskdagen, Annandag påsk, Första maj, Kristi himmelsfärdsdag, Sveriges nationaldag, Midsommarafton, Midsommardagen, Alla helgons dag, Julafton, Juldagen, Annandag jul och Nyårsafton.

För att det ska vara enkelt för dig att hitta rätt när du kommer till kretsloppscentralen har vi tagit fram en karta över kretsloppscentralerna.

Illustration över Brunna kretsloppscentral
Brunna kretsloppscentral

Tänk en affär där du kan lämna en sak och byta den mot en annan. Så är tanken med bytesboden på Brunna kretsloppscentral.

Bytesboden i Brunna

Öppettider vecka 39
Dag Öppet Information
Tisdag 26/9
11.00 - 16.00
Torsdag 28/9
11.00 - 16.00
Fredag 29/9
11.00 - 16.00

Återvinningsstationer

På återvinningsstationerna kan du lämna förpackningar och returpapper som exempelvis tidningar. Förpackningar med olika material ska separeras. Om det inte går att skilja de olika materialen åt, sortera efter det som väger tyngst. Kom ihåg att ta med stora förpackningar till kretsloppscentralen om de inte får plats i behållarna på återvinningsstationen.

Bro Centrum

Norrgrindsvägen, 197 31 Bro

Brunna kretsloppscentral (Återvinningscentralen)

Energivägen 10, Kungsängen

Ekhammar IP, parkeringen vid gamla IP

Bygdegårdsvägen 28, Kungsängen

Grusplan, ridhuset Prästtorp

Enköpingsvägen

Hallonvägen, vid parkering

Hallonvägen 26-48

Kocksbacka, på parkering

Begoniaslingan, Bro

Kungsängens kyrkby

Kungsvägen 20

Parkeringen Kungsängens IP

Västra Rydsvägen, Kungsängen

Skällsta kretsloppscentral (återvinningscentral)

Ullevivägen 6, Bro

Tibble Torg, COOP Konsum

Hjortronvägen vändzon, Kungsängen

Finnstaberg. vändplats

Finnstabergsvägen, vändzon, Bro

Kontaktcenter VA och avfall hjälper dig om du har frågor

Kontaktcenter VA & avfall

Jourtelefon slam och fett

Från 1 januari 2024 blir landets kommuner ansvariga för insamligen och sorteringen av förpackningsavfall. Det har regeringen beslutat. Från och med 2027 ska alla hushåll även vara anslutna till kommunens fastighetsnära insamling. Det påverkar dig som är fastighetsägare. Här kan du läsa om vad förändringen innebär och hur den kommer att gå till.

Därför görs förändringen

De nya bestämmelserna innebär att Sveriges kommuner tar över det ansvaret för insamling och sortering av förpackningsavfall, Idag sköts insamlingen av producenterna, alltså företagen som tillverkar förpackningar. Producenterna kommer att ha fortsatt ansvar för själva återvinningen.

Ansvarsövergången sker den 1 januari 2024. Förändringen görs för att möta EU-krav och målen för materialåtervinning till 2030.

Syftet är alltså att öka sorteringen av förpackningar så att mängden förpackningar i vanligt restavfall minskar. Det ökar materialåtervinningen och bidrar till att de gemensamma miljömålen.

Förändringen innebär på sikt också en ökad service till invånarna. En sammanhållen avfallshantering, där mat- och restavfall, förpackningar och returpapper samlas in i anslutning till bostaden, gör det enklare att göra rätt.

Förpackningsproducenternas ansvar

Producentansvaret för förpackningar infördes 1995. Det innebär att de som sätter en förpackning på marknaden också ansvarar för att den återvinns och att alla ska separera förpackningar från annat avfall och lämna dem till särskild insamling.

Producentansvaret kvarstår också efter 1 januari 2024. Det är alltså producenterna som sköter själva återvinningen men i stället för att, som idag, samla in avfallet själva, blir det kommunerna som tar över insamlingen.

Enklare insamling och sortering av förpackningar för hushåll och verksamheter gör att producenterna kan återvinna mer avfall.

Vad är en förpackning?

Som förpackning räknas allt material som används för att omsluta, skydda eller presentera en vara tills det att den används eller är förbrukad. Mycket av det vi köper idag består av en förpackning.

Förpackningar sorteras efter materialslaget:

 • Pappersförpackningar
 • Plastförpackningar
 • Metallförpackningar
 • Ofärgade glasförpackningar
 • Färgade glasförpackningar

Om en förpackning består av flera material som inte går att separera sorteras den efter det material som den består mest av. Korkar, lock och andra delar som är lätta att ta av sorteras för sig.

Krav att sortera ut förpackningar

Upplands-Bro kommun inför nu ett riktat krav till hushållen om att förpackningar ska sorteras för att därefter kunna samlas in. Det är dock inget nytt krav, det har varit en skyldighet att sortera förpackningar sedan 1995.

Vad händer nu? Viktiga datum

Kommunens avfallsorganisation arbetar just nu med förberedelser för övertagandet av ansvaret. Bland annat så utförs en upphandling av insamlingstjänster.

1 januari 2024

Kommunerna övertar ansvaret för insamlingen av hushållens förpackningsavfall. Detta innebär att enbart kommunen får samla in förpackningar från hushåll.
Samtidigt tar kommunen även över ansvaret för Återvinningsstationerna.


1 januari 2026

Kommunerna ska ordna insamling av förpackningar på torg, i parker och på andra populära platser utomhus.


1 januari 2027

Från och med 2027 ska alla hushåll vara anslutna till kommunens fastighetsnära insamling av förpackningar. Det innebär att du som fastighetsägare behöver tillgodose utrymme för den utökade avfallshanteringen.


Så kommer det att gå till

Abonnemang och kostnader, kärl, hämtningsintervall

Det är ännu inte klart hur abonnemangen kommer att se ut. Detta beräknas vara klart hösten 2023.

Kommunen kommer att erbjuda ett standardabonnemang till en fast årskostnad. Om något utöver standardabonnemanget behövs, som till exempel extra avfallskärl, annan kärlstorlek eller hämtning oftare, så kommer det att vara möjligt att lägga till det mot en extra kostnad.

Taxor och avgifter, beräknas vara klart hösten 2023.

Fastighetsägare, detta gäller för dig

Fastighetsägare som redan idag har insamling av förpackningar

Ni har i dag ett avtal med en entreprenör som arbetar på uppdrag av producenterna och hämtar förpackningar från er fastighet.

Detta befintliga avtal måste ni se till att det slutar att gälla 31 december 2023 i och med att ansvaret för insamlingen flyttas över till kommunen. Samtliga abonnemang för insamling av förpackningar och returpapper(tidningar) tecknas med kommunen.

Kommunen behöver få in uppgifter från er om er befintliga fastighetsnära insamling så att kommunen kan planera denna insamling så att tömningar kan fortsätta 2024.

Fastighetsägare som INTE har infört insamling av förpackningar

Lagstiftningen innebär att samtliga hushåll ska kunna lämna förpackningar i nära anslutning till bostaden. Det ska vara samma service på förpackningar som det är på mat- och restavfall. Det tas nu krafttag för att öka återvinningen och att få bort förpackningarna som felaktigt slängs i restavfallet. Kommunen har fått till uppgift att bygga ut insamlingen av förpackningar så att samtliga bostäder är anslutna till systemet senast 2026.

Om ni inte har infört insamling av förpackningar behöver ni påbörja en planering för detta.


Förpackningsavfall från verksamheter

Kommunen har enbart tilldelats ansvaret av att samla in förpackningar från hushåll. Verksamheter berörs inte. Verksamheter anlitar valfri entreprenör på fria marknaden för insamling av förpackningsavfall.

Samlokaliserad verksamhet
En samlokaliserad verksamhet kan få förpackningsavfallet hämtat av kommunen enbart om verksamheten finns i en bostadsfastighet samt använder samma avfallsbehållare som hushållen.

Detta händer med ditt sorterade avfall

Allt avfall som du sorterar ut tas till vara på bästa möjliga sätt. Att återvinna förpackningar och tidningar/returpapper, sparar på jordens ändliga resurser då inga nya råvaror förbrukas. Det går dessutom åt mindre energi och transporter att återvinna än att producera nytt.

 • Plastförpackningar Plasten i förpackningen blir nya plastprodukter och plasten som inte går att återvinna energi-återvinns.
 • Tidningar/returpapper Återvinns till nya pappersprodukter.
 • Glasförpackningar Glaset kan återvinnas hur många gånger som helst till nya glasförpackningar, utan att kvaliteten försämras.
 • Pappersförpackningar Papperet i förpackningen blir nya pappersförpackningar samt andra pappersprodukter. Plasten i förpackningen förbränns för att ge hela processen energi.
 • Metallförpackning kan återvinnas hur många gånger som helst utan att kvaliteten försämras.
 • Matavfall Omvandlas till biogas och biogödsel. Biogas används till fordonsbränsle och biogödsel används på åkermark för att odla nya råvaror.
 • Restavfall Förbränns och ger energi i form av el och värme.

Som husägare i Upplands-Bro kommun måste du ha ett abonnemang för hämtning av hushållssopor. Här kan läsa om hur du anmäler ett ägarbyte till kommunen, vad det kostar och allt annat du behöver veta om ditt hushålls avfallshantering.

Abonnemang för avfallshämtning

Alla fastighetsägare måste ha ett abonnemang för hushållssopor. Vid ägarbyte är det säljaren som ansvarar för att göra en flyttanmälan.

Vad kostar avfallshämtningen?

Abonnemanget består av en grundavgift och en rörlig avgift. Grundavgiften finansierar bland annat administration och driften av våra kretsloppscentraler. Den rörliga avgiften varierar beroende på om du bor i villa, fritidshus eller lägenhet. Du som bor i villa eller radhus har ett eget abonnemang som du betalar själv och bor du i lägenhet ingår oftast hämtningsavgiften i din hyra eller månadsavgift.

Avgifter

Typ av bostad

Pris

En- och tvåbostadshus     

1615 kronor

Fritidshus

780 kronor

Grundavgift vid uppehåll

400 kronorRörlig standardavgift, fastlandet


En- och tvåbostadshus

1020 kronor

Fritidshus*

510 kronorRörlig standardavgift, Mälaröarna


Fritidshus*

1750 kronor

*Hämtning från fritidshus sker från vecka 16 till vecka 41.

Delad avfallshämtning med grannen

För hushåll med lite avfall finns möjligheten att dela kärl med en eller flera grannar.

Grannar med samma typ av avfallsabonnemang kan ha delad sophämtning under förutsättning att:

 • hushållens avfall ryms i två fyrfackskärl mellan varje tömning.
 • det är högst 500 meter mellan fastigheternas ordinarie uppställningsplatser
 • en av fastighetsinnehavarna förbinder sig att ansvara för uppställningsplatsen för kärlen.

Om du delar sophämtning med grannen betalar ni varsin grundavgift och delar på den rörliga hämtningsavgiften.

Beställning av extra kärl

Vid behov kan du teckna abonnemang för ett extra kärl, utöver ditt abonnemang för fyrfackskärl.

Extra tömningar och hämtning av extra säck

Om du har mycket restavfall kan du beställa en extra tömning av kärl eller hämtning av en extra säck. En extra tömning sker inom 3 arbetsdagar

Hämtning av en extra säck ska beställas i förväg och säcken hämtas upp vid nästkommande ordinare hämtningstillfälle. Se till att säcken är ordentligt stängd och placera den bredvid ditt kärl för restavfall.

Extra lång dragväg

Ditt avfallskärl ska vid tömning placeras vid din fastighetsgräns, dock längst 3 meter från den plats där upphämtningsfordonet stannar. Om avfallskärlet behöver dras längre än 3 meter tillkommer en avgift för extra lång dragväg.

Trädgårdsavfall

En trädgård kan innebära mycket trädgårdsavfall. Gräs, kvistar, löv, växtdelar, kottar och fallen frukt är alla exempel på trädgårdsavfall.

Har du mycket trädgårdsavfall och behov av regelbunden hämtning kan du beställa ett abonnemang för det. Du får då ett separat kärl som du lägger ditt trädgårdsavfall i, utan varken säckar och emballage. Hämtning sker varannan vecka under vecka 15-44.

Du beställer ditt abonnemang genom att kontakta kontaktcenter VA och avfall. Kontaktuppgifterna hittar du lite längre ned på sidan.

Datum för hämtningar 2023

Månad

Datum i Bro

Datum i Kungsängen

April

13:e och 27:e

20:e

Maj

11:e och 25:e

4:e och 18:e

Juni

8:e och 22:e

1:e, 15:e och 29:e

Juli

6:e och 20:e

13:e och 27:e

Augusti

3:e, 17:e och 31:e

10:e och 24:e

September

14:e och 28:e

7:e och 21:e

Oktober

12:e och 26:e

5:e och 19:e

November


2:e

Trädgårdsavfall som löv, grenar, kvistar och jord kan du även lämna på kommunens kretsloppscentraler.

Beställ, anmäl och avbeställ abonnemang

För beställning eller avbeställning av abonnemang mejla eller ring kontaktcenter.

För ägarbyte eller uppehåll i abonnemanget, använd gärna våra blanketter.

När hämtas mitt avfall?

I Upplands Bro har varje avfallskärl ett chip. Genom dessa chip kan vi bland annat se tidpunkter för utförda tömningar och på så sätt se till att alla kärl töms.

För dig som bor i ett villahushåll är det också enkelt att hålla koll: Du laddar ner vår avfallsapp och skriver in din adress. Klockan 19 kvällen före tömning skickar appen en notis till mobilen som påminner dig om att ställa ut sopkärlet senast kl 06.00 morgonen efter. Du låter kärlet stå framme tills det är tömt.

 • Kärlet ska stå på en plan och hårdgjord yta utan nivåskillnader, såsom trösklar och kanter. Hårdgjord yta är exempelvis asfalt, slät marksten, betong eller motsvarande. Gräsyta, kullersten, grusväg och motsvarande ytor räknas inte som hårdgjorda ytor.
 • Kärlet ska vara utställd med handtag mot gatan och så nära sopbilens angöringsplats som möjligt.
 • Dragvägen till sopbilen ska vara hårdgjord så att hämtningspersonalen kan dra eller skjuta kärlet utan svårigheter.
 • På tömningsdagen ska dragvägen till sopbilen vara fri från hinder.

Våra soptunnor är fyrfackskärl

I Upplands-Bro kommun sorterar alla villahushåll och fritidshus sitt avfall i soptunnor som kallas fyrfackskärl. Varje sådant kärl består av fyra sektioner och rymmer 370 liter. I varje abonnemang, med undantag för fritidshus på Mälaröarna, ingår två kärl där du enkelt skiljer matavfall från restavfall och förpackningar av olika material.

Bild av fyrfackskärl

I kärl 1, som töms varannan vecka (26 gånger per år) läggs restavfall, matavfall, färgade glasförpackningar och tidningar/returpapper.

I kärl 2, som töms var fjärde vecka (13 gånger per år), läggs plastförpackningar, pappersförpackningar, metallförpackningar och ofärgade glasförpackningar.

Fyrfackskärlen töms med en sopbil som har fyra fack som ser till att respektive material hamnar i sitt eget fack i sopbilen. Det sorterade avfallet transporteras till en omlastningsstation för vidare transport till behandling för material- och energiåtervinning.

Insamlingssystemet gör det enklare för dig som bor i villa och fritidshus att återvinna och leva hållbart. Du behöver sällan åka till en återvinningsstation utan kan återvinna nära ditt hem. I nästa steg återvinns dina olika typer av avfall och blir till nya produkter, vilket är både miljövänligt och resurseffektivt. En ökad sortering leder också till att mängden material som går till förbränning minskas, och på sikt skapar vi ett mer hållbart samhälle.

Kompostering

Att kompostera är enkelt och klimatsmart. Ogräs, löv och fallfrukt blir till näringsrik jord som kan användas i trädgårdslandet eller i rabatterna.

Innan du börjar bygga din kompost måste du bestämma dig för om du vill ha en trädgårdskompost eller en kompost som också kan användas för matrester. Vill du använda komposten både för trädgårds- och hushållsavfall måste behållaren vara tät så att inte råttor tar sig in. En sådan kompost är enklast att köpa färdigbyggd.

För att få kompostera på din tomt måste du först göra en anmälan. Kom ihåg att din anmälan måste godkännas av bygg- och miljönämnden enligt kommunens avfallsföreskrifter innan du kan sätta igång.

Matavfallspåsar

Ditt matavfall bör slängas separat i de bruna papperspåsarna som är avsedda för matavfall. De finns att hämta på olika platser i kommunen, se nedan.

Bro

 • Brohuset
 • Kretsloppscentralen i Skällsta
 • Matöppet Bro
 • Ica Bro

Kungsängen

 • Kontaktcenter Kungsängen
 • Stora Coop
 • Coop Hjortronvägen
 • Ica Kungsängen
 • Brunna Kretsloppscentral

Kontaktcenter VA och avfall hjälper dig om du har frågor

Telefontider VA och avfall kontaktcenter

Öppettider vecka 39
Dag Öppet Information
Måndag 25/9
09.00 - 16.30
Tisdag 26/9
09.00 - 16.30
Onsdag 27/9
09.00 - 16.30
Torsdag 28/9
09.00 - 16.30
Fredag 29/9
09.00 - 15.00

Jourtelefon slam och fett

I vår avfallsapp hittar du all information samlad om till exempel återvinningsstationer och kretsloppscentraler. I appen kan du också få notiser för dina tömningar. Du får en påminnelse klockan 19:00 dagen före vi kommer och tömmer dina kärl.

Ladda ner avfallsappen

Sök efter "Upplands-Bro avfallsapp" i Appstore eller Google play eller klicka på någon av länkarna nedan.

 • Första gången du installerar appen får du en guide hur appen fungerar och hur du navigerar.
 • Om du lägger in din adress kan du se nästa sophämtning.
 • Obs! Under fliken inställningar måste du ställa in att du tillåta notiser för tömningsdag för att den funktionen ska fungera.

Det här hittar du i appen

 • Sorteringsguide A–Ö
 • Påminnelser för när du ska ställa ut dina sopkärl för tömning
 • Närmaste kretsloppscentral och öppettider
 • Närmaste återvinningsstation
 • Notiser om driftstörningar

Om du upptäcker något som inte fungerar tar vi gärna emot dina synpunkter. Detsamma gäller om du inte hittar det avfallsslag du söker på.

Skicka ett mejl till oss och ange "Avfallsappen" i ämnesraden.

Det avfall som kommer från ditt enskilda avlopp måste tömmas regelbundet. Här kan du läsa mer om hur du beställer slamtömning och latrinhämtning. Du hittar också information om priser och tider för hämtningen. Om du vill kompostera ditt toalettavfall måste du ansöka om tillstånd, och det kan du göra här.

Slamavfall

För att ditt hus avloppsanläggning ska fungera och inte förorena miljönmåste slamavskiljare, sluten tank och minireningsverk tömmas regelbundet.

Avloppsslam från slutna tankar eller slamavskiljare med ansluten toalett vid enskilt avlopp ska tömmas minst en gång per år. Tömning av slamavskiljare med anslutet bad-, disk- och tvättavloppsvatten (BDT) ska ske minst vartannat år.

Beställ hämtning av slam

Du beställer hämtning av slam via kontaktcenter VA & avfall.