Uppdaterad 29 november 2023
Skriv ut

Markändringar och marklov

Ska du göra markändringar eller söka om marklov? Här hittar du information om vad du behöver tänka på.

Sidinnehåll

Om du vill ändra nivån på din tomt, genom att fylla upp eller schakta ur mer än 0,5 meter måste du ansöka om marklov. Detta för att ta hänsyn till eventuella grannfastigheter så att de inte får problem med dagvatten från din tomt. Även annan ändring som fällning av träd kan kräva lov, om ändringen påtagligt påverkar omgivningen.

I en detaljplan kan det finnas bestämmelser hur marken får ändras. Du kan söka detaljplanen för ditt område via kommunkartan här nedan. Klicka på länken, välj ”Bo, bygga och miljö” och markera ”Detaljplaner, gällande”. Utanför detaljplanerat område krävs det inte marklov om detta inte finns i områdesbestämmelserna.

Är du osäker på om det finns en detaljplan i ditt område, eller inte kan hitta den, kontakta bygglovsenheten. Du kan också kontakta oss om du har frågor kring innehållet i en detaljplan.

Bygglovsenheten via kontaktcenter

Så söker du marklov

  • kontrollera detaljplanen och övriga regler.

  • skaffa en situationsplan i skala 1:400 där du tydligt markerar vilken mark som ska ändras och hur.

  • skriv en förklarande text som beskriver hur marken ska ändras om det inte tydligt framgår av situationsplanen.

Att tänka på vid marklov

  • Som byggherre är du ansvarig för att ta reda på vilka lagar och regler som gäller.

  • Om du ska ändra markens höjdläge i samband med att du ska söka bygglov kan du ansöka om marklov i samband med din bygglovsansökan.

  • Sker markändringen i samband med byggnationen ingår denna i bygglovet.

Är du nöjd med informationen på sidan?