Uppdaterad 21 december 2022
Skriv ut

Markändringar och marklov

Ska du göra markändringar eller söka om marklov? Här hittar du information om vad du behöver tänka på.

Sidinnehåll

Om du vill ändra nivån på din tomt, genom att fylla upp eller schakta ur mer än 0,5 meter måste du ansöka om marklov. Detta för att ta hänsyn till eventuella grannfastigheter så att de inte får problem med dagvatten från din tomt. Även annan ändring som fällning av träd kan kräva lov, om ändringen påtagligt påverkar omgivningen.

I en detaljplan kan det finnas bestämmelser hur marken får ändras. Du kan söka detaljplanen för ditt område via kommunkartan här nedan. Klicka på länken, välj ”Bo, bygga och miljö” och markera ”Detaljplaner, gällande”. Utanför detaljplanerat område krävs det inte marklov om detta inte finns i områdesbestämmelserna.

Är du osäker på om det finns en detaljplan i ditt område, eller inte kan hitta den, kontakta Mät-och GIS-avdelningen via kontaktcenter. Har du frågor kring innehållet i en detaljplan fråga efter planavdelningen.

Planavdelningen via kontaktcenter

Så söker du marklov

  • kontrollera detaljplanen och övriga regler.

  • skaffa en situationsplan i skala 1:400 där du tydligt markerar vilken mark som ska ändras och hur.

  • skriv en förklarande text som beskriver hur marken ska ändras om det inte tydligt framgår av situationsplanen.

Att tänka på vid marklov

  • Som byggherre är du ansvarig för att ta reda på vilka lagar och regler som gäller.

  • Om du ska ändra markens höjdläge i samband med att du ska söka bygglov kan du ansöka om marklov i samband med din bygglovsansökan.

  • Sker markändringen i samband med byggnationen ingår denna i bygglovet.

  • Sker markändringen på annat sätt kryssar du i även marklov i din ansökan och förklarar på situationsplan vilken del av tomten som markändringen avser och hur ändringen ska ske.

Är du nöjd med informationen på sidan?