Uppdaterad 09 november 2022
Skriv ut

Ålsta-Aspvik-Ensta

Kommunstyrelsen beslutade 2012 att ett förslag till ny detaljplan ska tas fram för Ålsta-Aspvik-Ensta. En detaljplan reglerar hur mark och vatten ska användas. Syftet med detaljplanen är att skapa förutsättningar för en fortsatt omvandling av fritidshusboende till åretruntboende i området Ålsta-Aspvik-Ensta.

Ingen innehållsförteckning finns

Planområdet och dess geografiska position.

Planområdet och dess geografiska position.

Kort om projektet

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra cirka 40 nya bostäder samt att öka byggrätten för befintliga bostadsfastigheter. En framtida breddning av befintliga vägar enligt gällande vägstandard kommer möjliggöras genom detaljplanens reglering.

Inzoomad bild över planområdet.

Inzoomad bild över planområdet.

Det här händer nu

Planförslaget var utsänt på förnyat samråd under februari-mars 2022. Under samrådet samlades synpunkter om förslaget in. De synpunkter som samlades in under samrådet sammanställs just nu och ett nytt förslag förbereds som ska ställas ut för granskning.

Är du nöjd med informationen på sidan?