Uppdaterad 26 mars 2024
Skriv ut

Vi bygger ny gång- och cykelväg

En ny gång- och cykelväg ska byggas längs med Ginnlögs väg mellan Jurstarondellen och idrottsplatsen i Bro. Den kommer att leda ökad trafiksäkerhet för fotgängare och cyklister som tar sig till Bro IP och Bro station.

Under arbetets gång kommer Ginnlögs väg att stegvis delvis spärras av vid arbetsområdet. Trafiken kommer att styras bland annat med hjälp av trafikljus.

Arbetet påbörjas 8 januari och väntas pågå till och med slutet av juni 2024.

Är du nöjd med informationen på sidan?