Uppdaterad 14 september 2023
Skriv ut

Protokoll från socialnämndens arbetsutskotts sammanträde den 14 september 2023

Sätts upp: 2023-09-14
2023-10-05

Protokollet innehåller uppgifter skyddade av sekretess och finns förvarat hos kommunledeningskontoret.

Är du nöjd med informationen på sidan?