Uppdaterad 26 april 2024
Skriv ut

Spola inte ner skräp i toaletten

Varje vecka fastnar massor av skräp i rensgallren i Käppalaverket där avloppsvattnet från vår kommun renas. Den mängden vill vi minska. Och du kan hjälpa till.

Skräp som spolas ner i avloppet orsakar problem. Både i hemmen, i kommunens
avloppsledningsnät, i Käppalaförbundets avloppstunnel och på Käppalaverket där
avloppsvattnet renas. Skräp täpper till ledningar, fastnar i pumpar och annan mekanisk utrustning och orsakar onödiga kostnader.

Hjälp till att minska mängden skräp i avloppet!

Det är enkelt. Gör så här:

  • Spola bara ner kiss, bajs och toalettpapper i toaletten.
  • Skaffa en papperskorg och ställ i badrummet och släng alltid tops, bomullstussar,
    våtservetter, tamponger och annat skräp i den.

Just nu genomför Käppalaförbundet en informationskampanj som har som syfte att minska mängden skräp i avloppet.

Är du nöjd med informationen på sidan?