Uppdaterad 24 april 2024
Skriv ut

Brandskyddsarbetet i kommunen bäst i Sverige enligt det lokala näringslivet

Upplands-Bro hamnar på plats 120 av 213 kommuner i den årliga NKI-undersökningen (Nöjd-kund-index) som presenteras idag, 24 april, men är bäst i Sverige inom brandskydd. Rankingen gäller kommunernas service till lokala företag och 191 kommuner kvalificerades till rankingen.

Varje år undersöks hur företagare tycker att Sveriges kommuner sköter sin myndighetsutövning gentemot näringslivet. Nu är resultatet från 2023 års undersökning här och företagarna i Upplands-Bro ger höga betyg till kommunen inom tre områden.

Inom brandskydd tar man ett stort kliv uppåt och med en hög ranking på 91 av 100 är vi därmed bäst i Sverige. Även inom bygglov ökar kommunen till 79 mot förra årets 78, vilket tyder på att arbetet gett goda resultat. Upphandling tar stora kliv och hamnar på plats 25 av 100 kommuner som mäts inom NUI (nöjd upphanslingsindex). Det går att jämföra med förra årets plats 50.

– NKI-mätningen är ett viktigt verktyg för oss för att kunna se vad vi gör bra och vad vi behöver förbättra. Vi kan se att vi behöver arbeta aktivt för att återskapa det höga förtroendet vi tidigare haft inom miljö och livsmedel. Samtidigt är det glädjande att se ett förbättrat resultat på flera punkter och framför allt att vi är bäst i Sverige på brandskydd, säger Fredrik Kjos (M), kommunstyrelsens ordförande.

Kommunen sjunker något från förra årets 81 till 75 i NKI. Alla resultat över 70 benämns som ”godkänt”. Det innebär att Upplands-Bro nu ligger på plats 120 bland de 213 kommuner i landet som deltar i undersökningen. Det är en minskning från förra året och den finns analyser kring varför kommunen har tappat.

– Vissa av områdena har för få svarande vilket betyder att de inte kommer med i totalen, trots att vi fått bra omdömen. Inom miljö och livsmedel där betyget dragits ner har det varit personalomsättning och vi vet av erfarenhet att det tar tid att bygga bra relationer och samtidigt upprätthålla god service, säger Beatrice Porshage, tf. näringslivschef.

Det som bedöms i undersökningen är tillgänglighet, information, bemötande, kompetens, rättssäkerhet och effektivitet.

Fokuset för fortsatt arbete kommer att ligga på gemensamma företagsbesök tillsammans med tjänstepersoner som arbetar mot näringslivet, utbildningsinsatser internt för de som möter näringslivet i sin profession och bildandet av en NKI-fokusgrupp.

– Bra servicen gentemot vårt näringsliv är grunden för en god relation. Det syns tydligt i resultatet och där gör vi avstamp mot fortsatt arbete, säger Beatrice Porshage, tf. näringslivschef.

Är du nöjd med informationen på sidan?