Uppdaterad 12 april 2024
Skriv ut

Kommunen tar hand om fallna träd och riskträd

När det blåser kraftigt kan det hända att träd faller, både levande och döda, och så kallade rotvältor kan uppstå. Tänk på att aldrig leka under dem. Meddela kommunen om du ser träd som har fallit, så tar vi hand om dem.

Efter kraftig blåst i veckan har vissa träd i kommunen hamnat över gång- och cyckelvägar och vägar. Kommunen tar löpande hand om fallna träd och riskträd som rapporteras in. Tänk på att inte leka under rotvältor, då de när som helst kan falla tillbaka om trädet knäcks.

Vad händer med träden?

Stammen kapas och materialet forslas iväg. Ofta sker det samma dag, men ibland ligger det kvar ett tag för senare hantering. Gå aldrig i närheten när trädfällning pågår!

I vissa områden lämnas stammar, högstubbar och ibland även ris kvar på platsen för att gynna biologisk mångfald. All död ved som finns kvar i skogen gynnar fåglar, insekter, lavar och olika svampar.

Ris och stammar som inte lämnas kvar hamnar på kommunens upplag. En del stammar blir även ved, särskilt gran som dött av granbarkborreangrepp då den ofta är torr.

 

En rotvälta i skogsdungen bakom Nyckelbergsparken i Brunna.

Är du nöjd med informationen på sidan?