Uppdaterad 28 mars 2024
Skriv ut

Nu blir det enklare för hushåll att sortera och återvinna förpackningar

Just nu införs fastighetsnära insamling (FNI) av förpackningar i många av kommunens flerbostadshus. När fler förpackningar sorteras ut minskar också mängden restavfall och kostnaden för avfallshämtning kan bli lägre.

Agneta och Lena utanför dörren till soprummet hos bostadsrättsföreningen i Kungsängen

Agneta Ehrenstråhle och Lena Björk i bostadsrättsföreningen Furuhällshöjden i centrala Kungsängen tycker att systemet med fastighetsnära insamling (FNI) fungerar bra.

Sedan årsskiftet ansvarar Sveriges kommuner för insamling av hushållens förpackningar, ett uppdrag som kommer från regeringen. Lagkravet innebär i förlängningen en ökad service till alla hushåll i kommunen. En sammanhållen avfallshantering, där mat- och restavfall, förpackningar och returpapper kan lämnas i anslutning till bostaden gör det enklare att göra rätt. Att fler förpackningar återvinns i stället för att slängas i restavfallet är dessutom ett viktigt steg mot ett hållbart samhälle.

– Många som bor i flerbostadshus måste idag åka eller gå långt för att återvinna sina förpackningar. Inom några år ska alla hushåll i Upplands-Bro kunna sortera sina förpackningar där de bor. Vårt samarbete med Håbo, Knivsta och Sigtuna kommun möjliggör billigare driftkostnader, effektivare transporter och underlättar för invånarna att återvinna och minska antalet förpackningar som felaktigt läggs i restavfallet. Tillsammans bidrar vi till ett minskat klimatavtryck, säger Mikael Thelin, avfallschef i Upplands-Bro kommun.

Fastighetsägare ordnar miljörum

Drygt 70 procent av hushållen i Upplands-Bro har redan idag fastighetsnära insamling av förpackningar. Regeringen har givit landets kommuner i uppgift att bygga ut systemet, så att samtliga hushåll är anslutna senast under 2026. Boende i villa och radhus har sedan flera år sortering i tunnor med fyrfackskärl och många flerbostadshus erbjuder möjlighet att sortera avfall i ett gemensamt miljörum. Uppmärkta behållare för plast, kartong, tidningar, glas, metall, matavfall och restavfall gör det enklare att sortera ut och slänga rätt material på rätt ställe.

Många fastighetsägare har i samråd med kommunen startat upp fastighetsnära sortering av förpackningar. För fastighetsägare som ännu inte har infört systemet är det nu hög tid att ordna ett utrymme för sortering. Kommunen hjälper gärna till med rådgivning.

Ett efterlängtat system

I bostadsrättsföreningen Furuhällshöjden i centrala Kungsängen har det nya systemet med FNI varit i gång några månader. Här finns 41 hushåll, en liten förening där alla känner alla.

– Vi har haft systemet ett tag nu och tycker att det fungerar bra. Det är bekvämt att kunna slänga alla sorters förpackningar direkt i soprummet och slippa åka i väg någon annanstans. Dessutom minskar mängden restavfall, säger Lena Björk, vice ordförande i föreningen.

Styrelsekollegan Agneta Ehrenstråhle håller med:

– Det är ju så lätt att gå förbi soprummet när man ändå ska någonstans. Och så är det bra för miljön! Jag ser hur mycket plast och kartong det blir som inte längre hamnar i restavfallet, säger Agneta.

Hon sorterade sitt avfall redan som villaägare och tycker att det tar emot att slänga något i restavfallet som kan sorteras ut. Om restavfallet i föreningen fortsätter att minska kan ett av restavfallskärlen i soprummet helt plockas bort. Det skulle för bostadsrättsföreningen Furuhällshöjden innebära en besparing på 7 080 kr* per år.

(*Beloppet beror på varje kunds förutsättningar, till exempel kärlstorlek, antal kärl och hämtningsintervall.)

Kommunen ger råd om miljörum

Bostadsrättsföreningen kontaktade tidigt kommunen för stöd och råd kring införandet, utformning av miljörum och att beräkna lämpligt antal kärl för olika sorters avfall.

– Vi ville komma i gång så snabbt som möjligt och hade ju redan sortering av matavfall med mera i huset, så det var ett naturligt steg för oss, säger Lena Björk.

Möjligheten att enkelt kunna sortera ut förpackningar nära hemmet brukar göra att mängden restavfall minskar. Det i sin tur gör det möjligt att minska antalet restavfallskärl som hämtas och då kan även kostnaderna för hämtning bli lägre.

Kommunen erbjuder kostnadsfri hämtning av förpackningar enlig ett standardabonnemang där kärl med tillhörande skyltdekaler ingår. För extra kärl eller annan kärlstorlek kontaktas kommunen. Tätare hämtning kan läggas till mot en kostnad.

Soprum med fastighetsnära insamling i bostadsrättsförening i Kungsängen.

– Vår fastighetsskötare säger att han aldrig har sett ett så fint soprum. I vårt nyhetsbrev till medlemmar tipsar vi löpande om att slänga rätt material i rätt behållare och att platta ut kartongerna så att de tar mindre plats i kärlet, berättar Lena Björk och Agneta Ehrenstråhle, aktiva i Furuhällshöjdens bostadsrättsförening i centrala Kungsängen.

I Teknisk handbok för god avfallshantering finns guider och riktlinjer som hjälper fastighetsägare att planera för hanteringen av förpackningsavfall.

I Handboken kan du bland annat få stöd kring:

 • placering av miljöhus eller soprum.
 • utformning av miljöhus eller soprum.
 • beräkning av antal och storlek på kärl som behövs, samt placering av kärl.
 • mått på kärl och utrustning i soprum.

Allt avfall sorteras ut tas till vara på bästa möjliga sätt. Att återvinna förpackningar och tidningar/returpapper spar på jordens resurser eftersom inga nya råvaror då behöver förbrukas. Det går dessutom åt mindre energi och transporter att återvinna än att producera nytt.

 • Plastförpackningar blir nya plastprodukter och plasten som inte går att återvinna energiåtervinns.
 • Tidningar/returpapper återvinns till nya pappersprodukter.
 • Glasförpackningar kan återvinnas hur många gånger som helst till nya glasförpackningar, utan att kvaliteten försämras.
 • Pappersförpackningar blir nya pappersförpackningar samt andra pappersprodukter. Plasten förbränns för att ge hela processen energi.
 • Metallförpackningar kan återvinnas hur många gånger som helst utan att kvaliteten försämras.
 • Matavfall omvandlas till biogas och biogödsel. Biogas används till fordonsbränsle och biogödsel används på åkermark för att odla nya råvaror.
 • Restavfall förbränns och ger energi i form av el och värme.

Är du nöjd med informationen på sidan?