Uppdaterad 15 mars 2024
Skriv ut

Klimatrapport om kommuners koldioxidbudget

Klimatkollen släppte nyligen uppdaterad data om Sveriges kommuners koldioxidbudget utifrån en ny beräkning där Upplands-Bro kommun utpekas som den kommun vars koldioxidbudget tar slut snabbast. Den nya beräkningen är baserad på en rättvis klimatomställning och Parisavtalets mål på en maximal uppvärmning av jorden med 1,5 grader.

Kommunen som organisation står dock för en mycket liten andel av de totala växthusgasutsläppen inom det geografiska området. Den procentuella utsläppsökningen i kommunens geografiska område härstammar nästan uteslutande från Eons nya anläggning för produktion av klimatsmart el och fjärrvärme till både oss och flera andra kommuner.

Upplands-Bro kommun tar sin roll som samhällsaktör i klimatfrågan på stort allvar. Vi arbetar för att minska det totala klimatavtrycket i enlighet med kommunens vision om ett hållbart Upplands-Bro, de nationella miljömålen och Agenda 2030. Kommunen som organisation har som mål att halvera våra egna utsläpp till 2030 och bli klimatneutrala samma år. I vår klimatbudget, som rör den egna verksamheten, ska vi minska våra utsläpp i kommunorganisationen med 8 procent per år. Nästa klimatbokslut planeras till 2025.

Några åtgärder vi vidtagit för att minska våra egna utsläpp är att se över våra egna fordon och maskiner samt tjänsteresor. Våra helägda bolag har redan bytt ut alla sina bilar till elbilar. Vi har öppnat för privata företag att sätta upp publika laddstolpar på flera parkeringar i kommunen.

Vi har satt mål och indikatorer för att bli bättre på hållbar upphandling och vi stöttar privata markägare som vill skapa våtmarker på egen mark som på sikt kommer kunna bli kolsänkor.

Som kommun kan vi påverka vårt eget klimatavtryck, men har också möjlighet att inspirera och samarbeta med andra samhällsaktörer för att påskynda klimatarbetet i kommunen som helhet. Vi genomför nu ett projekt inom ramen för Viable Cities, delvis finansierat av Energimyndigheten, för att se hur vi som kommunorganisation tillsammans med lokala näringslivsaktörer kan hitta en gemensam väg framåt. Vi ska lära av varandra, lyssna in och hjälpas åt. I många fall ligger näringslivet i framkant och kan lära oss, och i andra fall kan vi stötta företagen.

Är du nöjd med informationen på sidan?