Uppdaterad 21 december 2023
Skriv ut

De är årets pedagoger i Upplands-Bro kommun

Årets pedagogiska pris i Upplands-Bro kommun tilldelas mellanstadieläraren Anna Lindström på Ekhammarskolan samt den kommungemensamma förskolegruppen på Klockarängens förskola i Kungsängen. Prissumman är 30 000 kronor var.

Collage med bilder på pristagare

Anna Lindström, Ekhammarskolan, har arbetat som lärare i 23 år (övre bilden). Nu har hon belönats med det pedagogiska priset. Den kommungemensamma förskolegruppen på Klockarängens förskola arbetar med barn med särskilda behov. Från vänster: Camilla Schwarz, Sara Welén och Carin Strid. Saknas från gruppen gör Rebecka Birkeland och Eva Dahlström. På båda bilderna syns också Anna Bjurenstam, utbildningschef och Paul Gustafsson (M), utbildningsnämndens ordförande.

Kommunens pedagogiska pris, som första gången delades ut 2016, är en uppmuntran till och bekräftelse på vikten av god pedagogik. Tanken är att priset ska ge inspiration, ökat fokus på pedagogens betydelse och bidra till en ökad måluppfyllelse för barn och elever. Både personal inom utbildningssektorn kan nominera, liksom vårdnadshavare. Jury är utbildningsnämndens presidium och prissumman ska användas till utvecklingsarbete inom yrkesområdet, till exempel kompetensutveckling.

Rörd pristagare

Det var en märkbart rörd Anna Lindström som överraskades på onsdagen i sitt klassrum på Ekhammarskolan när priskommittén, bestående av utbildningsnämndens ordförande Paul Gustafsson (M) och utbildningschef Anna Bjurenstam, kom på oväntad besök.
– Det känns fantastiskt. Jag är så tacksam och ödmjuk. Vi lägger så mycket tid på vårt arbete med barnen, och det är många av mina kollegor som också förtjänar det här priset, berättade hon medan tårarna rullade nedför kinderna.

– Du har en unik förmåga att stödja elever individuellt, att se och höra varje elev på ett hjärtligt och empatiskt sätt. Du har även en förmåga att skapa fantastiska elevgrupper. Det är en ovärderlig tillgång för både elever och vår skola, sade utbildningsnämndens ordförande Paul Gustafsson (M) när han läste upp delar av motiveringen.

Blommor och prischeck

På Klockarängens förskola blev överraskningen lika stor. Personalen i den kommungemensamma förskolegruppen kallades till "ett viktigt möte", men möttes i stället av blommor och prisscheck på 30 000 kronor.

– Vi jobbar med barn som har särskilda behov och gör allt vi kan för att de ska bli sedda, känna sig inkluderade och kunna delta på alla aktiviteter utifrån sina förutsättningar. Vi är jätteglada över den här utmärkelsen, berättade förskollärare Sara Welén i samband med prisutdelningen.

Alla förtjänar pris

Paul Gustafsson uttryckte sin tacksamhet över hur skickligt och individanpassat gruppen utvecklat sin undervisning för barn med särskilda behov.
– Ni har en fantastisk förmåga att skapa en undervisning som är individuell och tar hänsyn till varje barns förutsättningar, som leder till att varje barn har en möjlighet att få känna sig trygg och blomstra i sin utveckling, konstaterade han.

– Jag är så stolt och imponerad över vilka fina pedogoger vi har i vår kommun, och hur mycket de betyder för barnens utveckling och lärande. Alla förtjänar egentligen att få priset, men i år var det de här som lyste extra klart, säger utbildningschef Anna Bjurenstam.

Är du nöjd med informationen på sidan?