Uppdaterad 19 december 2023
Skriv ut

Vi jobbar mot våld och för din trygghet

Upplands-Bro ska vara en trygg och säker kommun för alla som bor, verkar och vistas här. Stora delar av kommunens verksamheter samverkar och är avgörande för att öka tryggheten. Förskolor, skolor, socialtjänst, stadsplanering och specifika åtgärder med tydliga mål är alla områden inom verksamheten som bidrar till att öka den upplevda tryggheten och för att förebygga brott i kommunen.

Det senaste året har det grova våldet som är kopplat till gängkriminalitet eskalerat. I Upplands-Bro kommun har vi intensifierat våra insatser för att bekämpa och möta denna utveckling.

Alla behövs i det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet. Därför samarbetar Upplands-Bro kommun med polis, andra myndigheter, invånare, näringsliv och civilsamhället för att tillsammans bryta den pågående våldsvågen.

Samtidigt arbetar vi på regional nivå för att adressera och förebygga de underliggande strukturella problemen bakom våld och kriminalitet.

– För att skapa ett säkert och tryggt samhälle så jobbar vi tillsammans; vi samverkar inom kommunen och med andra samhällsaktörer. Våra samlade kompetenser behövs då vi sätter människan i centrum för att vända utvecklingen, säger kommundirektör Ida Texell.

Exempel från verksamheterna under året som varit

 • Fältassistenter har arbetat förebyggande genom att finnas på platser där unga rör sig.
 • 478 sommarjobb till lokala ungdomar.
 • Lovprogram med kultur- och fritidsaktiviteter på alla skollov.
 • Visningar av filmen Bullets för ungdomar med efterföljande diskussion. Filmen handlar om insocialisering av unga till kriminella nätverk och projektet genomfördes i samverkan med lokalpolisen.
 • Genom sociala insatsgrupper och gruppvåldsintervention, GVI, jobbar kommunen strategiskt med att bekämpa våld och kriminalitet samt stötta personer med kriminell livsstil som vill lämna det livet bakom sig.
 • Trygghetsvandringar har genomförts tillsammans med polis, bostadsbolag, grannstödjare, invånare. Här fångar vi upp sådant som kan upplevas otryggt i utomhusmiljön så att vi kan åtgärda det, till exempel med belysning.
 • Kommunen har samverkat med föreningar och andra delar av civilsamhället på flera plan.
 • Inspirerande talkshows om framtida yrkesval för unga Upplands-Brobor, med gäster från kommun, myndigheter och näringsliv.
 • Socialtjänsten har fått förstärkning och samverkar med polis, bland annat kring unga i riskzon.
 • Tillsammans med bostadsbolag och samverkansaktörer har kommunen deltat en gemensam lägesbild för gemensam riktning i trygghetsarbetet.
 • Kommunövergripande informationsträffar för medarbetare med tema trygghet och prevention.
 • Inom skolområdet har skolpersonal fått insatser för att stärka kompetensen hos skolpersonal inom stöd till barn och familjer i riskzon.

– Vi har genomfört flera viktiga insatser under året, inom kommunen och tillsammans med andra. Och vi kommer att fortsätta med samma kraft under 2024. Ett tryggt och säkert Upplands-Bro för våra invånare är ett av våra viktigaste uppdrag, säger kommundirektör Ida Texell.

Vill du veta mer?

Fyra porträtt på kvinnor.

På kommunens webb kan du läsa mer om trygghetsarbetet i Upplands-Bro kommun och ta del av korta filmklipp där ansvariga chefer berättar om delar av arbetet.

Är du nöjd med informationen på sidan?