Uppdaterad 01 juni 2023
Skriv ut

Äldre- och omsorgsnämnden besökte verksamheter för äldre

Den 29 maj besökte äldre- och omsorgsnämnden några av de äldreboenden som finns i Upplands-Bro samt kommunens förebyggande verksamhet för äldre. En heldag för att träffa boende och medarbetare och för att få en inblick i de verksamheter som nämnden fattar beslut om.

Kollage. En gruppbild på cirka 20 personer. En kvinna lyfta med lift. En man och en kvinna.

Äldre- och omsorgsnämnden besökte flera verksamheter under dagen. Till höger, övre: Personalen på Kungsgården visar hur de hjälper en äldre person efter ett fall. Nedre: Susann Andersson, tf verksamhetschef på Humana som driver boendet Lillsjö badväg tillsammans med nämndens vice ordförande Anders Åkerlind (M).

Dagen började på det kommunala boendet Kungsgården i Kungsängen, där personalen presenterade hur de arbetar för att kvalitetssäkra vården för de äldre.

Nämndens ledamöter fick en genomgång av hur arbetet läggs upp utifrån både socialtjänstlagen, SoL, och hälso- och sjukvårdslagen, HSL. Personalen berättade hur man kvalitetssäkrar och följer upp måendet hos äldre med demenssjukdom och hur man samarbetar med en förskola i närheten och skapar möten mellan olika generationer.

Därefter fick nämnden prova på sittgymnastik med en grupp äldre. Det blev också en demonstration av rutinen för hur personalen agerar om en äldre person faller. Nämndledamoten Liv Kjos (M) ställde upp som försöksperson och lyftes från golvet till en rullstol med hjälp av en lift.

– Liften är fantastisk, det var enkelt och bekvämt. Det är viktigt att vara här idag och se hur verksamheten fungerar, sa hon efteråt.

Flera av ledamöterna uttryckte att dagens rundtur var värdefull. Efter Kungsgården åkte sällskapet vidare i buss till boendet Lillsjö badväg, som det privata företaget Humana driver i nya ljusa lokaler ett stenkast från Lillsjö badplats.

Här berättade tillförordnad verksamhetschef Susann Andersson om arbetet på boendet och svarade på frågor från politikerna som sedan visades runt.

Dagen fortsatte till kommunala Norrgården och avrundades på Kvistaberg i Bro hos förebyggande enheten för äldre.

– Det här är ett bra sätt för oss politiker att få en samlad bild av verksamheterna. Det är viktigt att få förståelse samtidigt som vi inte vill störa, sa Linda Fidjeland (V).

Anders Åkerlind (M), vice ordförande i äldre- och omsorgsnämnden var inne på samma spår:

– Det är viktigt att få träffa de som jobbar i verksamheterna och även personer som bor här, sa han.

Med på rundturen var också Mitra Ghannad, tillförordnad socialchef i Upplands-Bro kommun:

– Det är betydelsefullt att våra ansvariga politiker visar engagemang och besöker verksamheterna, det stärker vårt gemensamma arbete framåt.

Är du nöjd med informationen på sidan?