Uppdaterad 29 maj 2023
Skriv ut

Barnens idéer blir lekytor i Finnstagårdsparken

När Finnstagårdsparken i Bro ska utvecklas är det barn från området som står för idéerna. I workshops som kommunen höll tillsammans med en konstnär bjöds en barngrupp från förskolan Blomman samt barn i årskurs ett på Finnstaskolan in att rita teckningar. De används nu som inspiration i skapandet av nya lekytor i parken.

– Vi vill att barnens idéer och fantasier ska få ta form här i Finnstagårdsparken. De nya lekytorna som skapats kommer säkert att bli populära bland barnen och locka till lek och kreativitet, säger Johan Björklind Möllegård, projektledare för utvecklingen av parken.

Tillsammans med en konstnär genomförde kommunen workshops med barn från Blommans Förskola och barn i årskurs ett på Finnstaskolan. Med inspiration av naturen i parken ritade barnen teckningar och berättade hur de ville kunna leka i skogen. Utifrån teckningarna byggs nu träskulpturer en bit in i skogen, som barn kan leka på.

I juni kommer träskulpturerna vara klara.

Barnens teckningar och vad som ska byggas

Teckning av fjäril och skiss på lekyta

En citronfjäril som är en del av en hinderbana. Stockar med en plan yta upptill som barnen kan stå och gå på. Delarna har olika höjder.

Teckning av ett drakägg

Ett drakägg i trä som har en skålformad bassäng som kan hålla vatten. Barn kan leka och undersöka vilka material som flyter och vad som sjunker i den lilla bassängen.

Teckning av en snigel

En snigelskulptur i trä som har sittplats för två barn, en framför och en bakom snäckhuset. Möjlighet att hålla i tentaklerna som ”spak” eller ”styre”. En Racer-snigel.

Fokus på Hållbarhet

Förutom platser för lek och umgänge har kommunen även satsat på biologisk mångfald i parken. Virket som används kommer från träd som fällts på kommunens mark. På så sätt utvecklar kommunen en park för både människan och naturen.

– Finnstagårdsparken är ett exempel på hur vi arbetar med ett hållbarhetsfokus i utvecklingen av Bro. Parken ska vara en tillgång för kommuninvånarna och är en plats där barnen kan leka, utforska och lära sig om naturen., säger Johan Björklind Möllegård.

Utvecklingen av Finnstagårdsparken görs inom Omdaning Bro. Projektet Omdaning Bro är en satsning som tar ett helhetsgrepp om samhällsutvecklingen, med fokus på social hållbarhet. Det handlar om att utveckla Bro, både socialt och fysiskt. Visionen är att genom samverkan och dialog skapa en trivsam plats med småstadskänsla.

Är du nöjd med informationen på sidan?