Uppdaterad 29 maj 2023
Skriv ut

Kommunen satsar på ny föräldrastödsgrupp

I slutet av januari startar en ny föräldrastödsgrupp för föräldrar och anhöriga till tonårsbarn med problematisk skolfrånvaro.

Foto på Karin och Frida

I slutet av januari startar en ny föräldrastödsgrupp för föräldrar och anhöriga till tonårsbarn med problematisk skolfrånvaro.

Det är socialkontoret tillsammans med utbildningskontoret som gjort gemensam sak kring frågan om problematisk skolfrånvaro för tonåringar. Tonårstiden är tuff både för vårdnadshavare och ungdomar. Har ungdomen dessutom problematisk skolfrånvaro blir tonårstiden en ännu svårare period. Hela familjen påverkas av situationen, som också kan vara väldigt utmanande att hantera.

Samarbete i alla led är en förutsättning för att en ungdom ska kunna göra en stegförflyttning i rätt rikting.

Nu startar vi en samtalsgrupp där vi utifrån olika teman delar kunskap om och förståelse kring vad problematisk skolfrånvaro är, samt hur man kan agera kring den.

Vid fyra tillfällen i januari och februari bjuder Frida Arve Rindefors, familjebehandlare vid familjestödsenheten och Karin Coello Petters, samordnare för kommunalt aktivitetsansvar (KAA) in till samtal i Solängens lokaler, bredvid Vårdcentralen/Kungsängens Centrum.

Läs mer om vilka tider och hur du anmäler dig här

Är du nöjd med informationen på sidan?