Uppdaterad 01 december 2022
Skriv ut

Fokus i kommunplan 2023: Service och medborgarnytta

På onsdagen 30 november sammanträdde kommunstyrelsen och har nu lämnat förslag på kommunplan, det vill säga budgetplan, för kommunfullmäktige att besluta om 14 december. Upplands-Bro ska vara en kommun där
medborgarintresset alltid går först.

Foto på de fyra partierna M,L,KD och C´s logotyper

Upplands-Bro kommun styrs av partierna Moderaterna, Liberalerna, Kristdemokraterna och Centerpartiet.

Enligt förslaget till budget för 2023 blir det oförändrad skatt, höjd skolpeng och 25,4 miljoner mer till äldrevården. Ledstjärnan i budgeten är medborgarperspektivet.

– Med ordning och reda i ekonomin kan vi i Alliansen fortsätta öka tryggheten, valfriheten och kvaliteten på kommunens verksamheter - trots tuffa ekonomiska förutsättningar. Vi fortsätter bygga ett småskaligt och hållbart Upplands-Bro. De extra satsningar vi gör under 2023 är på våra förskole- och skolbarn samt våra äldre som behöver hemtjänst eller äldreboende. Satsningar som hamnar direkt i verksamheterna genom höjning av förskole- och skolpeng, äldrepeng och äldreboenden, säger Fredrik Kjos (M), kommunstyrelsens ordförande.

En tydlig riktning i förslaget till kommunplan är att medborgarna ska ha valfrihet och att det ska finnas konkurrensneutralitet. I kommunplanen lyfts även vikten av ett värdigt åldrande med möjlighet att leva på sina egna villkor.

– Seniorboende, trygghetsboende eller vårdboende ska utvecklas. Att få åldras med värdighet och möjlighet att leva på sina villkor. Äldreomsorgen ska utgå från individen. Vi arbetar för att Upplands-Bro blir en äldrevänlig kommun där alla delar av samhället tar hänsyn till äldres behov, säger Jan-Ove Stefanson (KD), kommunalråd.

Enligt kommunplanen ska Upplands-Bro minska klimatavtrycket och bli en grönare kommun.

– Solen ska lysa mer över Upplands-Bro, eller åtminstone bidra mer till vår energiförsörjning. Vi ska släppa ut mindre koldioxid och bli bättre på det som kallas cirkulär ekonomi, alltså att förbruka mindre och återanvända mer. Avgörande är att vi satsar rätt summor på rätt saker, det som ger utslag i framtiden, säger Mattias Peterson Ersoy (C), kommunalråd.

Skolan i Upplands-Bro ska vara för alla. Målet att skapa ett livslångt lärande.

– Mer pengar ska ut och arbeta på golvet. De får inte fastna på vägen. Höjningen av förskole- och skolpengen på 5,9% går oavkortat till verksamheten, inget annat, säger Hans Åberg (L), kommunalråd.

Se film om kommunplanen 2023 i korthet

Är du nöjd med informationen på sidan?