Uppdaterad 09 november 2022
Skriv ut

Upplands-Bro satsar för att bli en äldrevänlig kommun

Upplands-Bro har inlett ett arbete för att bli en äldrevänlig kommun. Det innebär att alla delar av samhället ska ta hänsyn till äldres behov. Du om är 60+ bjuds nu in till dialogmöten på temat. Välkommen att delta med dina idéer och förslag!

Två kvinnor dricker kaffe.

Ingen innehållsförteckning finns

Äldrevänlig kommun är ett ramverk framtaget av Världshälsoorganisationen, WHO. Kommunen har ett politiskt uppdrag att i år inleda arbetet med att göra Upplands-Bro till en mer äldrevänlig kommun.

Det innebär att alla delar av samhället ska vara anpassade och planeras med hänsyn till äldres behov. Det gäller såväl utemiljöer, offentliga byggnader, kollektivtrafik och bostäder som kultur- och serviceutbud, tillgång till samhällsinformation samt att man som äldre har goda förutsättningar för social delaktighet.

Med start denna vecka bjuds alla 60-plussare i Upplands-Bro in till samtalsmöten. Syftet är att lyssna in vad invånarna tycker är viktigt för att kunna leva ett gott liv i Upplands-Bro, även som äldre.

– Upplands-Bro ska vara ett samhälle som fungerar väl för alla. Det här är ett viktigt steg för kommunen och jag hoppas att många Upplands-Brobor som närmar sig pensionsåldern väljer att delta i de öppna möten som kommunen nu bjuder in till, säger Tina Teljstedt (KD), ordförande i äldreomsorgsnämnden.

För att få kalla sig en äldrevänlig kommun ska man arbeta aktivt med frågan. Målet är att skicka in en ansökan till WHO före årsskiftet, där det framgår hur Upplands-Bro jobbar.

– Ett samhälle som är bra för våra äldre invånare är även bra för andra grupper. Idag väger vi in barns perspektiv i varje förslag till politiken, målet är att vi ska göra på samma sätt med äldres behov framöver, säger Helena Åman, socialchef.

Är du 60+? Kom till samtal om ett äldrevänligt Upplands-Bro!

Är du nöjd med informationen på sidan?