Uppdaterad 07 november 2022
Skriv ut

Kommunens webb får ny kostym och enklare navigering

Från onsdag 14 september, har kommunens webbplats upplands-bro.se ny kostym – och flera nya smarta funktioner. Med utgångspunkt i en gedigen förstudie och med inspiration från e-handelssajter, har den nya webben designats för att passa i princip alla invånare.

Det är stor variation på de ärenden som besökarna till kommunens webb behöver hjälp med. En vill ansöka om bygglov, en annan vill anmäla sitt barn till förskola, någon är intresserad av ett byggprojekt och en annan av äldreomsorg.

Under ett års tid har arbetet med att ta fram en ny webbplats pågått, som gör det möjligt för våra invånare att hantera alla typer av ärenden på ett smidigt sätt.

– Kommunen finns till för alla Upplands-Broare. Den nya webbplatsen gör att ärenden kan skötas mer effektivt, vilket är bra för invånare och medarbetare samt för ekonomin. En tydlig och väl fungerande webb handlar om att ge våra invånare bättre service och en bättre känsla då de möter kommunen digitalt, säger Fredrik Kjos (M), kommunstyrelsens ordförande.

Tillgänglighet handlar till stor del om teknik, men också om att innehållet på sidan behöver vara tydligt och enkelt, så att alla kan förstå. Därför har alla texter på den nya webben skrivits om.

– Det här är en omfattande satsning för att se till att vi ger god service till Upplands-Broborna, även digitalt. Det är en viktig demokratisk fråga när allt fler delar av samhället digitaliseras, säger Ida Texell, kommundirektör.

Många i kommunen deltog i den förstudie som inledde projektet, vilket gav viktig information om hur webbplatsen behövde utformas för att passa så många som möjligt.

Lika lätt som att klicka hem ett par skor

För att den ska vara tillgänglig är det avgörande att besökarna enkelt hittar det de behöver på webben. Därför välkomnas man numera med en fråga om vad man behöver hjälp med idag. Besökaren och klickar i om hen är på webben som vårdnadshavare, husägare, ungdom eller annat.

– Vår nya webb fungerar på liknande sätt som de stora e-handelssajterna. Det ska vara lika enkelt att hantera sina ärenden hos kommunen som det är att klicka hem ett par skor. Besöker du exempelvis webben som vårdnadshavare, och klickar in dig på skolor, så får du även tips om skolskjuts, skolmat, fritidsgårdar och annat som är relevant om du har barn, säger Sara Eklind, kommunikations- och digitaliseringschef.

Självklart kan man även på traditionellt sätt navigera i huvudmenyn och använda sökfältet för att söka fram det man letar efter på webbplatsen.

En ny funktion som lanseras samtidigt är att personalen i Kontaktcenter nu finns tillgängliga för invånarna via videosamtal. Personlig service, fast hemifrån.

En man, två kvinnor och två barn i en eka på sjön.

Är du nöjd med informationen på sidan?