Uppdaterad 10 november 2022
Skriv ut

Välkommen till vikingadag i Bros nya park

I en skogsdunge mellan Bro Centrum och Finnsta utvecklas den nya parken Finnstagårdsparken. I parken har en liten vikingaby byggts som bjuder in till lek och umgänge. Den 24 september klockan 12-15 bjuds allmänheten in till en eftermiddag fylld med spännande aktiviteter i den nya vikingabyn.

Kollage med bilder på vikingar och den nya parken i Bro

Upplands-Bro kommun har ansökt om, och beviljats 725 000 kronor från Boverket för utvecklingen av en ny park i Bro. Pengarna är en del av satsningen ”gröna och trygga samhällen”, och ska gå till att långsiktigt främja stadsgrönska och ekosystemtjänster, alltså sådant naturen skapar för att människor ska må bra. I parken har kommunen planterat ängsblomster, buskar och fruktträd. Utöver planteringarna har även nya platser för lek och umgänge utvecklats, bland annat en liten vikingaby.

– Vi arbetar även med ett hållbarhetsfokus i utvecklingen av parkområdet. Virket som används till vikingabyn är från träd som fällts på kommunens mark. Ängsblomster och fruktträd gynnar det lokala insekts- och djurlivet. På så sätt utvecklar vi en park för både människan och naturen, säger Johan Björklind Möllegård, kommunekolog och projektledare för utvecklingen av parken.

Inspirationen till vikinga-temat är att det i området finns fornminnen från vikingatiden, bland annat en runsten och flera gravar. Vikingabyn består av två vikingatida långhus samt ett stall och en hage för boskap. Där finns även en bro med en snidad drake under och ett vikingaskepp. Platsen är utvecklad för lek, umgänge och picknic. Intill vikingabyn finns även två grillplatser.

– Eftersom vikingabyn står klar vill vi uppmärksamma parken med en vikingadag för hela familjen. Därför bjuder kommunen in er allihopa till en dag med massor av aktiviteter som du kan uppleva med alla dina sinnen, säger Johan Björklind Möllegård.

Lördagen den 24 september kl 12-15 bjuds allmänheten in till en vikingadag i Finnstagårdsparken. På plats kommer bröd att bakas enligt vikingatida tradition. Besökare bjuds även in att testa på ullhantverk, träsnideri och vikingalekar. En smed kommer visa hur vikingarna arbetade med att skapa smycken och verktyg. Besökare kommer även få gå historiska vandringar som arrangeras av Stockholms Länsmuseum. Alla aktiviteter är gratis.

Utvecklingen av Finnstagårdsparken görs inom Omdaning Bro. Projektet Omdaning Bro är en satsning som tar ett helhetsgrepp om samhällsutvecklingen, med fokus på social hållbarhet. Det handlar om att utveckla Bro, både socialt och fysiskt. Visionen är att genom samverkan och dialog skapa en trivsam plats med småstadskänsla.

Är du nöjd med informationen på sidan?