Uppdaterad 24 oktober 2022
Skriv ut

Stabilt företagsklimat i Upplands-Bro

Företagen i Upplands-Bro tycker att företagsklimatet i kommunen är bra. Man backar marginellt på frågan om det sammanfattande omdömet. På den viktiga frågan om kommunens service och bemötande ger företagarna ett betydligt högre betyg än förra året. Det visar Svenskt Näringslivs årliga undersökning om företagsklimatet i Sveriges kommuner.

Varje år rankar Svenskt näringsliv företagsklimatet i Sveriges 290 kommuner. Hela rankingen presenteras i september men den 31 maj släpptes det sammanfattande omdömet som baseras på en enkätundersökning som Svenskt näringsliv gör bland lokala företag i varje kommun.

Upplands-Bro får ett betyg på 3,65. Det är en marginell nedgång jämfört med förra årets betyg på 3,76. Sverigesnittet ligger i år på 3,43. På frågorna om kommunens service och bemötande, tjänstemännens attityd mot företagande samt trygghet och brottslighet har företagens omdöme stärkts rejält jämfört med föregående år.

– Det gläder mig att företagen i Upplands-Bro kommun uppskattar vårt arbete med att stärka kommunens service gentemot näringslivet. Vi har gjort stora framsteg på den fronten men är såklart inte färdiga. Vi fortsätter även arbetet med att samverka med näringslivet kring trygghetsfrågor, säger Fredrik Kjos (M), kommunstyrelsens ordförande i Upplands-Bro kommun.

På frågorna om tillgång till relevant kompetens, skolans kontakter med lokala näringslivet och upphandling halkar betyget ner.

– I slutet av förra året identifierade vi frågan om skolans kontakter med näringslivet som strategiskt viktig. Under detta år har vi påbörjat ett arbete med att stärka kontaktvägarna mellan näringslivet och skolorna. Det är ett arbete vi kommer fortsätta med, säger Katarina Barter, näringslivschef på Upplands-Bro kommun.

Är du nöjd med informationen på sidan?