Uppdaterad 24 oktober 2022
Skriv ut

Upplands-Bro utreder möjlighet till ersättning för privatpersoner som erbjuder bostad till flyktingar

Upplands-Bro kommun ska utreda förutsättningarna för kommunen att betala ut ersättning till privatpersoner som tar emot flyktingar i sina hem, eller på annat sätt erbjuder bostad till flyktingar. Detta bestämdes genom ett ordförandebeslut av kommunstyrelsens ordförande Fredrik Kjos (M) måndag 23 maj.

Runt 36 000 Ukrainska medborgare har sökt skydd i Sverige sedan Rysslands invasion av Ukraina. Ungefär hälften bor hos privatpersoner i Sverige men behovet av fler bostäder för flyktingar är fortsatt stort.

Det är Migratoinsverket som ansvarar för boende och ekonomiskt stöd till dem som har flytt från Ukraina, och som fått uppehållstillstånd med stöd av EU:s massflyktdirektiv. Personerna omfattas därmed inte av socialtjänstlagen.

Kommuner kan ändå bevilja bistånd i form av boende och ekonomiskt stöd – men får då ingen ersättning från Migrationsverket.

Upplands-Bro kommun kommer nu att utreda förutsättningar för, och konsekvenser av, att betala ut ersättning till privatpersoner som erbjuder bostäder eller tar emot flyktingar i sitt hem.

– Rysslands krig i Ukraina är oacceptabelt och vi måste alla hjälpas åt för att stötta de människor som är i behov av skydd på grund av kriget. Många Upplands-Brobor vill hjälpa till, men det kan vara svårt att som privatperson bära hela kostnaden som det innebär att erbjuda bostad till en familj på flykt. Därför vill vi utreda vilka möjligheter kommunen har för att stötta våra invånare i detta, och hur det i så fall bör hanteras inom organisationen, säger Fredrik Kjos (M), kommunstyrelsens ordförande.

Är du nöjd med informationen på sidan?