Uppdaterad 24 oktober 2022
Skriv ut

Gymnasieelever utbildar företag i marknadsföring på sociala medier

Fredagen den 6 maj höll elever på Upplands-Brogymnasiet en utbildning om sociala medier för lokala företag. Företagare från kommunen fick lära sig hur de når unga genom sociala medier samt en möjlighet att utveckla sin egen digitala marknadsföring.

Elever i ett klassrum. Några står vid katedern, andra sitter ner i bänkarna

Det hela började med att kommunens näringslivsavdelning sökte nya vägar för att koppla ihop skolan med näringslivet och skapa verkliga kopplingar mellan elever och arbetsmarknad. Genom en enkätundersökning framkom att flera lokala företagare hade behov av att utveckla sin närvaro på sociala medier. Näringslivschefen Katarina Barter hörde av sig till Upplands-Brogymnasiet för att komma i kontakt med experter på praktisk användning av sociala medier.

– För unga är sociala medier en självklar del av livet. Det är genom de sociala plattformarna som många unga nås av företagens marknadsföring. Jag såg en fantastisk möjlighet för unga kommuninvånare att kompetensutveckla våra företagare. Det är inte vanligt att företag kommer till skolan för att lära sig av elever men det fick vi till här, säger Katarina Barter.

Eleverna i klass SA19a fick möjligheten att agera lärare och experter när lokala företagare besökte Upplands-Brogymnasiet för att lära sig mer om sociala medier. Workshoppen inleddes med en föreläsning om hur sociala medier fungerar och används av olika åldrar.

– Företagen är fortfarande inne på att hemsidor spelar väldigt stor roll, men de missar att en stabil närvaro på sociala medier lockar besökare till hemsidan, säger, Hanna Kristersen, elev på Upplands-Brogymnasiet som även arbetar med marknadsföring på sociala medier vid sidan av studierna.

Efter föreläsningen fick deltagarna testa på en praktisk övning – att genomföra och spela in en TikTok-dans.

Workshopen avslutades med att eleverna gav feedback till företagarna utifrån företagens närvaro på sociala medier. Inför workshopen hade eleverna gått igenom de deltagande företagens sociala medier för att kunna ge skräddarsydda rekommendationer.

Läraren filmar elever i klassrum som dansar

Elever och företagare spelar in en dans till den sociala plattformen TikTok

Är du nöjd med informationen på sidan?