Uppdaterad 24 oktober 2022
Skriv ut

Upplands-Bro inför GVI mot grovt våld

Upplands-Bro kommun inför metoden Group Violence Intervention, GVI, som ett steg i arbetet mot det grova våldet i närsamhället. Satsningen görs tillsammans med Lokalpolisen, Kriminalvården och Järfälla kommun.

Foto på två män och två kvinnor bakom ett bord.

Torgny Söderberg, lokalpolisområdeschef i Järfälla/Upplands-Bro, Ida Texell, kommundirektör, Cecilia Löfström, frivårdschef på Kriminalvården och Fredrik Kjos (M), kommunstyrelsens ordförande.

Strategin GVI handlar om att stoppa grovt våld och våld med skjutvapen som utförs av kriminella grupperingar samt öka tryggheten i samhället. En central utgångspunkt i GVI är att majoriteten av allt grovt våld i ett samhälle kan kopplas till ett fåtal individer.

Nu tecknar Upplands-Bro kommun, tillsammans med Järfälla kommun, avtal med Polismyndigheten och Kriminalvården.

– Upplands-Bro ska vara en trygg plats för alla som bor och verkar här. Det är en prioriterad fråga och att vi nu inför GVI är ett viktigt steg i det långsiktiga arbetet för en trygg och hållbar kommun, säger Fredrik Kjos (M), kommunstyrelsens ordförande i Upplands-Bro.

Strategin vilar på tre delar, där alla förstärker varandra: kommunikation, sanktion och erbjuda hjälp.

– Kommunikationen görs direkt till personer i de kriminella grupperingarna, ett gemensamt budskap från samhällets aktörer om att våldet måste upphöra. Sanktionerna ska vara snabba och förutsägbara konsekvenser av våld, riktade mot hela grupper. Gruppmedlemmar som vill lämna det kriminella livet ska få hjälp att göra det och här har socialtjänsten en nyckelroll, säger Ida Texell, kommundirektör i Upplands-Bro.

Gott samarbete utvecklas

Upplands-Bro kommun har redan idag ett gott samarbete med lokalpolisen. Genom avtalet om GVI utvecklas samarbetet ytterligare.

– Vi har sedan tidigare en väl etablerad samverkan med Järfälla och Upplands Bro kommun. Med GVI-strategin kopplar vi nu på Kriminalvården vilket ger en utökad samverkan med ett tydligt och gemensamt fokus och mål. Tillsammans ska vi rikta resurser och insatser med fler verktyg för en gemensam kraftansträngning mot ett fåtal våldsdrivna aktörer som påverkar lokalpolisområdet, säger Torgny Söderberg, lokalpolisområdeschef.

Även de nationella myndigheterna Brottsförebyggande rådet och Kriminalvården kommer att stötta de lokala aktörerna i arbetet med GVI.

– Kriminalvårdens viktigaste uppdrag är att minska återfall i brott och göra Sverige tryggare och säkrare. Att aktivt arbeta med att få kriminella personer att göra bättre val är en viktig del av vårt jobb. Därför är mycket glada för att GVI nu startar även i Upplands-Bro. Kriminalvården har mycket att bidra med, säger Cecilia Löfström, frivårdschef på Kriminalvården.

Detta är GVI

Strategin Group Violence Intervention (GVI), Gruppvåldsintervention på svenska, arbetades fram i USA på 1990-talet och går i korthet ut på att mobilisera polis, kommun och civilsamhälle runt det gemensamma målet att stoppa grovt våld.

GVI togs till Sverige i slutet av 2010-talet, och testades då först i Malmö.

Podd: Bättre Tillsammans, om GVI

Lyssna på ett avsnitt av kommunens podd Bättre Tillsammans, om metoden GVI.

Medverkar gör Camilla Stark, enhetschef för trygghet och prevention och Magnus Nilsson, kommunpolis. Introduktion med Helena Åman, socialchef i Upplands-Bro.

Är du nöjd med informationen på sidan?