Uppdaterad 24 oktober 2022
Skriv ut

Rapport från kommunstyrelsemötet 2 februari

Kommunstyrelsens ordförande Fredrik Kjos (M) sammanfattar de viktigaste besluten på det senaste kommunstyrelsemötet.

Här är besluten som kommenteras i filmen:

  • Fördjupad översiktsplan för Bro
  • Miljöprogram och koldioxidbudget
  • Delägarskap i Stockholms Försäkrings AB
  • Upphandling av hyresvärd till ny skola i Bro
  • Gestaltningspolicy för nybyggen
  • Förlängd avgiftsfrihet hela 2022 för torgplats
  • Ta fram vision om badplats vid Fiskartorp

Är du nöjd med informationen på sidan?